Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat-Dlaczego atakują Kościół?

Dlaczego ataki na Kościół przychodzą mimo duchowego odnowienia, którym był  „Rok kapłaństwa”? Wielkość i świętość posługi kapłańskiej jest dla wielu niewygodna. Wielu praca ewangelizacyjna księży nie podoba się. Woleliby  widzieć ich w stanie upadku, aby prawda o Bogu nie była głoszona lub była podważana jej wiarygodność. Szczególnie niewygodny dla nich jest papież. W papieżu uosabia się protest wobec społeczeństwa przyjemności. On jest znakiem sprzeciwu wobec zła.  W nim napotykają opór ci, którzy popierają antykoncepcję,  praktykowanie dewiacji, którzy popierają zabijanie nienarodzonych, eutanazję, którzy domagają się odrzucenia celibatu przez duchownych. Aby nie ulec fali ataków na Kościół, aby nie zagubić  się wśród demagogicznych argumentów i podstępnych zarzutów chrześcijanin musi myśleć krytycznie i krytycznie oceniać życie. Należy stale mieć świadomość, że  żyjemy w czasach ostrego starcia cywilizacyjnego, w którym stają naprzeciw siebie dwie przeciwstawne rzeczywistości: jedną jest kultura oparta na fundamencie nauki Chrystusa, druga to prowadzące do zagubienia myślenie oparte na nihilizmie i negowaniu wartości chrześcijańskich.