Publikacje członków OŁ KSD

Sługa Boży Robert Schuman

 „Powrót do Europy Czcigodnego Sługi Bożego Roberta Schumana” to temat wykładu, który wygłosił prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak w Instytucie Europejskim w Łodzi.

Proces beatyfikacyjny Sługi Bożego rozpoczął się 14 kwietnia 2004 r. a jego postulatorem jest ojciec prof. Bernard Ardura. Duchowość Schumana w dużej mierze oparta jest na duchowości Świętego Benedykta patrona Europy i odwołuje się do szerszej wspólnoty niż tylko związek gospodarczy. Europa według niego opiera się na chrześcijaństwie i wspólnocie suwerennych narodów złączonych wspólnotą ducha.

Spotkanie z prof. Krysiakiem nie tylko przybliżyło postać, ale również wartości, którymi kierował się w swoim życiu, a są one ważne i aktualne także dzisiaj. Wobec nowych wyzwań, które przynosi dziś Europa, potrzebne jest poznanie programu Ojca Wspólnoty Narodów Europy.

 „To chrześcijaństwo pierwsze uwydatniło równość wszystkich ludzi bez względu na przynależność klasową i rasową oraz upowszechniło, według św. Benedykta ora et labora, moralność pracy zakładającą, iż obowiązek wykonywania tejże staje się służbą na rzecz Bożego dzieła stworzenia” - głosił Robert Schuman.

- Dzisiaj szczególnie widzimy, że jeżeli Europa nie powróci do Wspólnoty Narodów Europy, to będzie przechodziła niezwykłe sytuacje, których trudno nam sobie dzisiaj wyobrazić – podkreślił prof. Krysiak.

Instytut Myśli Schumana utworzył Powszechny Instytut Chrześcijańsko – Społeczny, który prowadzi działalność edukacyjną. - Edukacja ma znaczenie praktyczne, czyli stosowanie myśli chrześcijańsko – społecznych, norm i zasad w praktyce. Uniwersytet z jednej strony właściwie pokazuje model Schumana, a z drugiej strony uczy zastosowania tak, żeby na końcu kiedy na przykład mamy proces legislacyjny w sejmie, to nie pytać czy to jest zgodne z prawem unijnym, ale pytać czy to jest zgodne z normami i zasadami myśli chrześcijańsko – społecznej – powiedział pan profesor.

W ramach procesu edukacyjnego w SP nr 64 im. H. Ch. Andersena w Łodzi odbył się konkurs „Unia Europejska po angielsku”, podzielony na kilka kategorii. Uczniowie nagrywali podcasty w jęzuku angielskim. - Tematy były związane głównie z Robertem Schumanem, problemem integracji europejskiej, jak również instytucjami europejskimi oraz symbolami Unii Europejskiej – wyjaśnia Mateusz Opaliński nauczyciel historii. Nagrody dla laureatów trzech pierwszych miejsc i jednego wyróżnienia ufundował Instytut Myśli Schumana. Jest to tygodniowa podróż śladami Schumana, na którą laureaci pojadą we wrześniu.

 Jadwiga Kamińska

za:lodz.niedziela.pl