Publikacje członków OŁ KSD

Jadwiga Kamińska - Symbol pokoju

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła nie tylko wnętrze świątyni przystrojono tatarakiem, ale także po Mszy św. dla dzieci wypuszczono gołębie, symbol pokoju i miłości. Jak powiedział ks. kan. Wiesław Kamiński proboszcz parafii, to święto jest początkiem Kościoła. Kiedy apostołowie przebywali w wieczerniku,

wówczas zstąpił na nich Duch Święty. Stały się dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze zrozumieli oni naukę Pana Jezusa, że królestwo to królestwo budowane w ludzkich sercach, królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju. To oni mają być budowniczymi tego królestwa. Druga ważna rzecz to, że apostołowie nabrali odwagi, wyszli z wieczernika na ulice, aby głosić ewangelię o królestwie Bożym wszystkim ludziom. Zrozumieli, że stał się cud, zaczęli rozmawiać w różnych językach. Języki nie są przeszkodą, a Kościół ma być budowany z ludzi różnych kultur. Duch Święty łączy, odnawia wszystkich ludzi i oni zaczynają budować Kościół, który jest wspólnotą ludzi między sobą i wspólnotą ludzi z Panem Bogiem. Kościół bez Ducha Świętego nie istnieje.
    
- Czy Duch Święty dzisiaj działa słabiej? Duch Święty działa w taki sposób w jaki powinien działać. Boga nie możemy w żaden sposób ani przymusić, ani ograniczyć. Bóg działa zawsze dla naszego dobra, dla dobra Kościoła, jego członków, czyli każdego z nas - tłumaczył ks. Wiesław.
    
Dlaczego po Mszy św. wypuszczane są gołębie? - Duch Święty kojarzy nam się z przedstawieniem chrzcielnym, kiedy Pan Jezus przyjmuje chrzest w Jordanie, wtedy Duch Święty ukazuje się w postaci gołębicy. Taką postać Pan Bóg wybrał, żeby ludzie zrozumieli, bo gołąb kojarzy się z łagodnością, bezbronnością, pokojem i miłością – mówił ks. kanonik.
    
Tradycją w parafii jest, że zaprzyjaźniony hodowca gołębi przynosi je i po Mszy św. odprawianej z udziałem dzieci, dawane są im do rąk i wypuszczane w niebo.  To przynosi im wiele radości. Obserwują swoje gołębie, które krążą nad kościołem.
    
- W ten sposób docieramy do  dzieci, żeby zrozumiały, że Duch Święty żyje, jest w Kościele i działa w świecie. To jest aktywny udział dzieci w liturgii. Dodatkowo gołąb jest symbolem pokoju i modlitwy. Dziś w sposób szczególny dzieci modlą się o pokój dla całego świata, aby Duch Święty zstąpił i odnowił oblicze ziemi. Ten pokój jest upragniony. Dzieci każdej niedzieli w modlitwie powszechnej modlą się o potrzebne dary dla siebie, ale także o pokój na Ukrainie – powiedział ks. Damian Czerwiński.

Publ. rówież w:lodz.niedziela.pl
                                                                            
    

   

                                                                       

Foto: Marek Kamiński