Publikacje członków OŁ KSD

Agnieszka Sadowska - Portret Polaków na przestrzeni dziejów

W Izbie Lekarskiej w Łodzi została otwarta wystawa portretów Polaków ukazanych na przestrzeni dziejów. Inicjatorem wystawy jest Tomasz Bobrowski, który przy współudziale etnograf Aldony Plucińskiej z Muzeum Archeologiczno- Etnograficznego opowiadał historię sportretowanych osób.
Na wystawie możemy zobaczyć portrety zarówno znanych osób, jak bł. ks. Jerzego Popiełuszki, czy Fryderyka Chopina, jak i przodków rodzinnych ukazanych w różnych okresach czasu, począwszy od XIXw. Ze względu na miejsce wystawy, są tu również portrety pierwszych prezesów Izby Lekarskiej, założyciela Wydziału Farmacji prof. Roberta Rembielińskiego, czy lekarzy współczesnych.
-Wystawa ma na celu ukazanie naszego bogactwa kulturowego, jako tradycji nadającej kształt obecnej Rzeczpospolitej- mówi Tomasz Bobrowski- pokazanie wspaniałych wzorców, postaw, charakterów, odwołanie się do korzeni. Przypominanie, jak wiele mamy powodów do dumy. Trzeba się do tego dziś odwoływać, bo mamy tendencje do zbiorowego narzekania, a media wmawiają nam kompleksy, spychając nasz kraj na margines Europy. Poprzez te portrety ukazujemy ciągłość kulturową. Widzimy tu m.in. powstańca styczniowego i wielkopolskiego, obrońcę ojczyzny z 1918r, czy Rajmunda Rembielińskiego, pomysłodawcę utworzenia przemysłu włókienniczego w Łodzi i okolicach, osobę bardzo zasłużoną dla naszego miasta.
Wszystkie portrety są skarbnicami wiadomości o tamtych czasach, mają swoją symbolikę, uwidaczniającą się np. w kolorystyce- dama z okresu zaborów namalowana jest na ciemnym tle, ma spięte włosy i czarną suknię. Portrety nie oddają więc tylko samej osoby, ale też okoliczności powstania. Na portrecie bł. ks. Popiełuszki w tle są ludzie z transparentem Solidarności. Przy niektórych obrazach umieszczone są herby, jak w przypadku rodziny państwa Plucińskich(herbu Szeliga).Pamiętajmy, że herb to nie tylko powód do dumy, ale też zobowiązanie uhonorowanego przechodzące na przyszłe pokolenia.    
Na uroczystości otwarcia byli potomkowie osób sportretowanych, którzy w ciekawy sposób uzupełniali opowiadaną historię swoich rodzin, podkreślając tę żywą ciągłość kulturową pokoleń, na której tak zależało organizatorom wystawy. Uroczystość zakończyłaś się wspólnym zdjęciem i występem zespołu QATRO z Piotrkowa Trybunalskiego,  który zaprezentował pieśni polskie F.Chopina