Publikacje członków OŁ KSD

Jadwiga Kamińska - Pożegnanie Przyjaciela

W kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi przy ul. Sopockiej, odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Jerzego Czesława Jachimka, w których uczestniczyli: rodzina, przedstawiciele Zakonu Rycerskiego Świętego Jerzego Męczennika, przyjaciele i znajomi. Mszy św. przewodniczył ks. kan. Wiesław Kamiński proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła, a koncelebrowali ks. kan. dr Piotr Turek proboszcz parafii św. Anny i ks. Damian Czerwiński.

Tak wspominał zmarłego przyjaciela ks. Wiesław.
– Jurek był dobry w prozie życia. W prozie życia, w codzienności, potrafił okazywać swoją szlachetność i swoje serce. W prozie życia potrafił dostrzec smutek, cierpienie drugiego człowieka i potrafił przychodzić z pomocą, często nadzwyczaj skuteczną, za co jesteśmy Jurkowi bardzo wdzięczni.
    
Okolicznościową homilię wygłosił ks. dr Piotr Turek. - Przez 13 lat mojej pracy w parafii św. Anny, od początku wspierał mnie i budował jej piękno. Uczestniczył w wielu aukcjach na rzecz Duszpasterstwa Niesłyszących, a później Fundacji Integracja JP II. Wkładał całe swoje serce, aby realizacja tego dzieła i pomoc dzieciom niepełnosprawnym była ogromna. Jurek na zawsze będzie żył w sercach ludzi, którym pomagał, obdarzał miłością i życzliwością.
    
Kaznodzieja zwrócił uwagę, że śp. Jerzy wspomagał i promował atrystów. Chciał ukazać, że nie tylko malują, ale także, że ich dzieła są wydawane w różnych albumach oraz  jako ilustracje w książkach. - W imieniu kapłanów Kościoła łódzkiego, składając tę najświętszą ofiarę, dziękujemy Bogu, że pośród nas była taka osoba, która upiększała nasze świątynie, które mają prowadzić ludzi do nieba. Uczynić piękniejszymi i bogatszymi duchowo, aby każdy z nas mógł przeżyć bliskie spotkanie z Bogiem dzięki dziełu artystów – podkreślił ks. Piotr.
    
Śp. Jerzego Jachimka w imieniu rodziny żegnali synowie Mariusz i Jakub. Zmarły był aktywnym członkiem Zakonu Rycerskiego Świętego Jerzego Męczennika, pożegnał go w imieniu Dam i Kawalerów swoim wierszem Krzysztof Stępniewicz.
Jerzy Jachimek był z wykształcenia inżynierem budownictwa lądowego, a z zamiłowania pozłotnikiem. Był znanym działaczem społecznym. Z jego bogatej działalności na szczególne podkreślenie zasługuje praca na rzecz pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym.  Darowane obrazy przez Jurka zdobią korytarze i kaplicę Szpitala WAM oraz kaplicę Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Czechosłowackiej przyciągając uwagę pacjentów, którzy choć na chwilę mogą zapomnieć o bólu i cierpieniu. Przez kilkanaście lat był  komisarzem wystawy „Malowane nadzieją”, uczestniczył w pracach i aukcji obrazów i strusich pisanek malowanych przez znanych artystów. Całkowity dochód z aukcji był przeznaczony na letni wypoczynek młodzieży z Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej.
    
Za swoją aktywną działalność był odznaczony m.in. przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Srebrnym Krzyżem Zasługi. Abp Grzegorz Ryś odznaczył go Srebrnyn Krzyżem Archidiecezji Łódzkiej. Uhonorowany zastał także Wielkim Krzyżem Św. Jerzego, odznaką „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”, Medalem Mater Verbi, Medalem Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
    
Śp. Jerzy Jachimek został pochowany na cmentarzu ewangelicko – augsburskim przy ul. Sopockiej. Niech pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako człowiek skromny i szlachetny.
                                                                          

Publ.również w:lodz.niedziela.pl/artykul/82144/Lodz-Pozegnanie-Przyjaciela

 

            
Foto: Marek Kamiński