Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Janusz Janyst - Muzyka wydobyta z niepamięci

Za najważniejsze wydarzenie muzyczne trwającego od 14 do 18 września a organizowanego pod artystycznym kierownictwem Bogdana Toszy festiwalu Powroty – Łódź Czterech Kultur uznać trzeba występ Kwartetu Śląskiego, który w Muzeum Historii Miasta Łodzi wykonał nieznane szerzej kompozycje Szymona Laksa, Joachima Mendelsona i Romana Padewskiego - kompozytorów niemal zupełnie zapomnianych i w naszym życiu koncertowym dotąd nieobecnych. Warto przypomnieć, że wywodzący się z warszawskiej rodziny żydowskiej Szymon Laks (1901-1983), po odbyciu studiów kompozytorskich i dyrygenckich w stołecznym konserwatorium wyjechał do Paryża, gdzie uzupełniał wiedzę w tamtejszej uczelni muzycznej, dopracowując się mocnej pozycji w kręgach artystycznych. W czasie wojny internowano go a następnie wywieziono do Auschwitz. Wojnę przeżył, lecz twórczość muzyczną zakończył w latach sześćdziesiątych, poświęcając się odtąd pracy publicystycznej i literackiej.
Joachim Mendelson (1897-1943) miał podobne, co Laks, pochodzenie. W warszawskim Instytucie Muzycznym kształcił się w dziedzinie kompozycji, po pierwszej wojnie rozszerzał edukację w Berlinie. Przebywał następnie w Paryżu. Powrócił do Warszawy i od 1935 roku był wykładowcą teorii muzyki w konserwatorium. Podczas wojny zamordowano go, wraz z rodziną, najprawdopodobniej w warszawskim getcie.
Wielkim talentem odznaczał się, działający do wybuchu wojny w Poznaniu, absolwent tamtejszego konserwatorium oraz muzykologii na Uniwersytecie Poznańskim, Roman Padewski (1915-1944), polski pianista, skrzypek, kompozytor, dyrygent i recenzent muzyczny. Brał udział w kampanii wrześniowej, po ucieczce z niewoli przybył do Warszawy, gdzie uczestniczył m.in. w tajnym życiu muzycznym. Zginął jako podporucznik AK w Powstaniu Warszawskim.
Łódzki koncert obejmował prezentację trzech dzieł tychże twórców, dzieł osadzonych w stylistycznym nurcie neoklasycyzmu, mających wszakże wyraźne cechy indywidualne. Kontrapunktycznym linearyzmem, uwzględniającym elementy centralizacji brzmieniowej, odznacza się czteroczęściowy, V Kwartet smyczkowy Laksa z roku 1963. Słowiańska melodyka i pewne wpływy Debussy’ego w warstwie harmonicznej charakteryzują I Kwartet smyczkowy Mendelsona - trzyczęściową kompozycję powstałą około roku 1925. Natomiast dwuczęściowy, II Kwartet smyczkowy Padewskiego, powstały w latach 1940-42, zawiera zarówno pewne odniesienia do Berga, jak i barokowej polifonii - poprzez rozbudowanie do rozmiarów epickich cyklu toccaty i fugi.
Kwartet Śląski grał w składzie: Szymon Krzeszowiec – I skrzypce, Arkadiusz Kubica – II skrzypce, Łukasz Syrnicki – altówka i Piotr Janosik – wiolonczela. Interpretacje okazały się znakomite, warsztatowo wzorcowe, ujmujące idealnym współdziałaniem muzyków w kameralistycznym dialogowaniu i kształtowaniu spójnego, szlachetnego brzmienia we wszystkich planach dynamicznych i artykulacyjnych. Przekonująco oddany został klimat poszczególnych utworów i ich części.
Warto wspomnieć, że całkiem niedawno Kwartet Śląski nagrał - po raz pierwszy w historii fonografii - wykonane w ramach łódzkiego festiwalu utwory dla wytwórni EDA Records realizującej serię „Poland Abroad”. Płyty, jeszcze „ciepłe”, dosłownie w ostatniej chwili dotarły z Kassel na miejsce koncertu (traktowanego w związku z powyższym jako krajowa promocja krążka) i można je było kupić.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.