Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat - Dziecię Jezus ratuje dzieci

Święta Bożego Narodzenia to pamiątka przyjścia na świat Jezusa - prawdziwego Boga i prawdziwego  człowieka -  to istotna prawda naszej wiary.  Ale co to dla nas znaczy?  Jak przekonać ludzi, którzy nie wierzą, że przyjście na świat Zbawiciela zmieniło ludzką historię, że jest ratunkiem dla człowieka i świata? W Wielkiej Brytanii katolicy walczący o ratowanie życia nienarodzonych dzieci umieścili  zdjęcie dziecka w łonie Matki z aureolą  na tysiącach plakatów.  Na plakatach  widnieje  napis: „On jest drodze. Święta Bożego Narodzenia zaczynają się od Boga". To niezwykłe przesłanie   koncentruje się wokół oczekiwania na Chrystusa, chronionego w ciele Maryi.  W ten sposób odwołując się do Dzieciątka w łonie Maryi pokazują, że również życie każdego dziecka oraz życie każdego człowieka jest święte od poczęcia. Często rodzice oczekujący narodzin dziecka  z radością pokazują swoim krewnym czy przyjaciołom ultrasonograficzne zdjęcie swojego maleństwa. Podobnie chrześcijanie pragną dzielić się radością z oczekiwania na narodziny Boga-Człowieka - podkreślają organizatorzy akcji. Kampania wskazująca na prawdę o przyjściu na świat Bożego Dzieciątka, o tym, że dzieli ono ludzki los, że Jego życie także było zagrożone, ma obudzić ludzkie sumienia. Plakat ze zdjęciem USG dziecka z aureolą to wołanie: "Życie ludzkie jest święte od poczęcia do naturalnej śmierci!". Ale to również wpisanie świąt Bożego Narodzenia w naszą rzeczywistość. Inicjatorzy akcji, umieszczając i promując plakat w 2010 miejscach, pragną dotrzeć nie tylko do chrześcijan, ale do wszystkich ludzi, by przekonać ich o świętości życia. Ocenia się, że plakaty obejrzy kilkadziesiąt milionów ludzi. Jest to świadectwo o niezwykłej sile, którego wymowy nie jest w stanie zagłuszyć gromadny jazgot zwolenników zabijania i ateistów.