Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat - Niepokoje w Parzęczewie

Parzęczewska parafia w swoich dziejach przeżywała chwile radosne i smutne. W czasie okupacji niszczono krzyże i kapliczki Matki Bożej. Jesienią 1939 roku najeźdźcy spalili synagogę i uwięzili członków żydowskiej wspólnoty. Natomiast parzęczewski kościół został zamieniony na magazyn. Także wielu parzęczewian nie przeżyło okupacji lub doznało cierpień. Po wojnie pod przewodnictwem kolejnych duszpasterzy wspólnota parafialna cierpliwie i pracowicie krzątała się wokół swojej świątyni.

Obecnie parzęczewska świątynia wita przybysza w pełnej krasie. W ostatnich latach staraniem księdza proboszcza i ofiarnej wspólnoty przeprowadzono odnowienie prezbiterium.  Główny ołtarz iskrzy się pysznymi złoceniami. Dziełem wyspecjalizowanej  w pracach konserwatorskich firmy p. Jerzego Matwija była konserwacja liczącego ponad sto lat wspaniałego malowidła Parzęczewskiej Golgoty. Został także wykonany remont organów oraz złocenia drewnianej fasady organów.

Odnowiona świątynia jest centrum życia miejscowej wspólnoty. Z nią wiąże się życie  mieszkańców parafii od narodzin – chrztu poprzez śluby aż do pogrzebowej liturgii. Przemijanie czasu wypełniają obrzędy liturgiczne – msze św. w niedziele i dni powszednie, nabożeństwa majowe i październikowe, Droga krzyżowa w Wielkim Poście. W liturgii uczestniczy co niedzielę połowa parafian. Dzieci i młodzież w stu procentach uczestniczą w katechezie. Proboszczem parafii jest ks. Kan. Jerzy Serwik, utalentowany duszpasterz, ceniony kaznodzieja i rekolekcjonista, Ojciec duchowny dekanatu ozorkowskiego, cieszący się ogromną sympatią wiernych i niekwestionowanym autorytetem wśród duchownych i wiernych,  mocno związany z miejscową wspólnotą. Ks. Serwik ma szczególne zasługi dla rozkrzewiania wiedzy o historii parafii. Jest autorem sześciu książek w których przybliżył historię parafii, kościoła oraz życie i działalność wybitnych osób duchownych i świeckich, którzy wywarli wielki wpływ na życie parafii. Wspólnie ze zmieniającymi się  co kilka lat wikariuszami troszczy się bardzo gorliwie o życie religijno -duchowe powierzonej mu parafii.

A jednak w ostatnim czasie na życiu spokojnej parafii położyły się cienie. 4 stycznia br. dwaj uczniowie miejscowego gimnazjum obrzucili wulgarnymi obelgami przechodzącego drogą księdza prefekta, ich nauczyciela religii. Ksiądz usiłował spotkać się z rodzicami uczniów, ale okazało się to niemożliwe. Za radą p. Dyrektor, aby przeciwstawić się złu i nie promować bezkarności poskarżył się policji. Po bolesnych doświadczeniach, gdy cyniczni wychowankowie terroryzowali swoich nauczycieli, nauczyciel znajduje się pod opieką prawa jako funkcjonariusz publiczny. Sprawa została przekazana do Sądu Rodzinnego. Tymczasem rodzice uczniów zwrócili się do prasy/Dziennik łódzki 4 II br/. Dziennikarka Matylda Witkowska opisała przebieg  zajścia, akcentując, że ksiądz „doniósł” na uczniów, natomiast sędzia Anna Maria Wesołowska wyraziła pogląd, że na zło należało zareagować, gdyż złe słowo, które rodzi agresję jest nieraz groźniejsze od czynów. W artykule są  przytoczone także słowa psychologa Jadwigi Soboń, zdaniem której, byłoby niedobrze, gdyby uczniowie pozostali bezkarni, natomiast ich kontakt z policją może mieć charakter wychowawczy.  Ksiądz Paweł, który usiłował najpierw skontaktować się z rodzicami chłopców uważa, że należy reagować na zło, wyraża żal, że ani chłopcy ani rodzice nie zdobyli się na słowa przeproszenia, wprost przeciwnie, ojciec jednego z chłopców urządził późnym wieczorem przed plebanią awanturę z groźbami i wyzwiskami.

Parzęczewska wspólnota przeżywa ostatnio jeszcze bardziej bolesne doświadczenia. Kiedy w dniu 5 lutego przybyłem do parafii, o tych przykrych sprawach mogłem się osobiście przekonać. Z bólem serca i przerażeniem oglądałem sprofanowane figury Pana Jezusa i Matki Bożej.

Wieś Piaskowice.
Rok temu została tam dokonana profanacja figury Matki Bożej umieszczonej w przydrożnej kapliczce. Mieszkańcy zakupili nową figurę, jednak miesiąc temu została ona zniszczona. Natomiast w dniu 5 lutego br. nieznani sprawcy dokonali profanacji w Ignacewie Folwarcznym gdzie w pięknej kapliczce były umieszczone patrzące na cztery strony świata cztery figury święte. Wokół rozrzucono kwiaty i znicze sprzed kapliczki. Trzy figury zostały gdzieś porwane, natomiast czwarta figura przedstawiająca Pana Jezusa,  z urwaną głową, została przewieziona i umieszczona na cokole kapliczki w Piaskowicach.

Wioska Nowa Jerozolima. Na miejscu, gdzie według dawnej tradycji został znaleziony skarb powstańców, za który później upiększano i rozbudowano kościół, jest wzniesiona przez miejscową ludność  wspaniała kapliczka w formie groty. W nocy 2 lutego br., w święto Matki Bożej Gromnicznej została uszkodzona i porwana figura Matki Bożej, a następnie podrzucona pod dom p. Niny Fligel w Parzęczewie. Ale nie koniec na tym. W nocy z 5 na 6 lutego nad ranem we wsi Mrożewice została sprofanowana figura Matki Bożej i podrzucona na podwórko jednego z gospodarstw we wsi Ignacew Parzęczewski. Także 6 lutego we wsi Powodów na terenie parafii Leźnica Wielka została sprofanowana figura Matki Bożej.  Reasumując, mieszkańcy pięciu  wiosek: Piaskowice, Nowa Jerozolima, Ignacew Folwarczny, Mrożewice oraz Powodów,  zostali głęboko wstrząśnięci profanacją i zniszczeniem a nawet porwaniem przedmiotów kultu religijnego. Zniszczono w świętokradzki sposób symbole najbardziej przez nich szanowanych i ukochanych wartości, przedmiot ich czci i wiary.

W niedzielę 6 lutego w kościele parzęczewskim  trwały nabożeństwa przebłagalne i wynagradzające za profanacje i modlitwy w intencji nawrócenia sprawców tych czynów. Wierni zgromadzili się wokół wystawionej przed ołtarzem maryjnym uszkodzonej figury Matki Bożej. Ks. Proboszcz w przejmującym kazaniu podkreślił, że w życiu każdej wspólnoty zdarzają się nieraz  rzeczy smutne. Sponiewieranie figur Pana Jezusa i Matki Bożej boli tak jak bolałoby syna czy córkę zniszczenie zdjęcia najbliższej osoby. Znakom, symbolom naszej wiary należy się szacunek. Nie chcemy nikogo potępiać, mówił ks. Proboszcz, ale nie można takiej profanacji znaków naszej wiary lekceważyć. Nie wiemy, kto mógł to uczynić, czy byli to młodzi ludzie, czy chory psychicznie człowiek. Nie daj Boże, by miało się okazać, że sprawcami tego okropnego czynu są nasi parafianie. W imieniu całej wspólnoty – modlił się ks. Proboszcz, pragniemy Ci Matko Boża wynagrodzić. Modlimy się o nawrócenie sprawców tych przestępstw, aby nie dotknęła ich ręka Bożej sprawiedliwości. Pan Bóg, który szanując wolną wolę człowieka, dopuszcza takie zdarzenie, daje nam siłę byśmy się nie załamali. Takie bolesne zdarzenie może nawet stać  się źródłem ożywienia naszej wiary. W intencji wynagradzającej możemy  ofiarować nasze adoracje, msze św. spowiedzi, komunie św. Może do tej pory mijaliśmy te kapliczki obojętnie, bez modlitwy. Niech te puste miejsca, po zniszczonych figurach Pana Jezusa i Matki Najświętszej, które wprost krzyczą o ludzkiej niewdzięczności i podłości, nam coś powiedzą,  obudzą nasze serca i naszą wiarę. Wierni uczestniczący w nabożeństwach byli do głębi poruszeni i oburzeni.

Sprawa profanacji została zgłoszona na policję. Zdaniem socjologa religii, dokonane profanacje mogą się wiązać z wybrykami jakiejś  małej grupki tzw. satanistów podwórkowych, niedojrzałej młodzieży znajdującej się pod wpływem subkultury satanistycznej. Satanistyczne idee są dzisiaj obecne we współczesnej kulturze, muzyce, w doktrynie niektórych sekt. Młodzi sataniści otrzymują  w ramach inicjacji do grupy satanistycznej zadanie znieważenia osoby duchownego, księdza lub siostry zakonnej czy sprofanowania obiektu kultu religijnego. Zwykle jest to niewielka, wyobcowana pod względem społecznym i moralnym grupka osób. Zidentyfikowanie i zdemaskowanie takiej grupy miałoby dla tych osób znaczenie otrzeźwiające, pozwoliłoby także rozproszyć lęki i niepokoje miejscowej społeczności.

Ks. Waldemar Kulbat