Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

prof. dr hab. Tadeusz Gerstenkorn - „Arsenał” ma już wieloletnią tradycję

Czy chciałbyś mieć takich przyjaciół jak Rudy, Alek, Zośka i dlaczego ?

Zaczęło się od zorganizowania  w 1998 r. przez 44. Łódzką Drużynę Harcerską „Człapy” wraz z macierzystą szkołą XXIX LO, noszące wspólne imię hm. Janka Bytnara „Rudego”, konkursu pod przewodnią ideą „Arsenał” w celu popularyzacji wiedzy wśród młodzieży i pokolenia Polaków, których postawie. walce i ofiarności zawdzięczamy wolną Rzeczpospolitą. W roku 1998/99 zainicjowano  „Arsenał Braterstwa”. Nazwa „Arsenał” przypominała słynną akcję Szarych Szeregów w czasie okupacji Warszawy pod Arsenałem. Hasło „Braterstwo” miało przypominać o pierwszym ze wspaniałych ideałów harcerskich wymienionych przez Aleksandra Kamińskiego w gawędzie –wstępie do „Kamieni na szaniec”. Jak wiadomo, arsenał, to magazyn broni, a w nim braterstwo to broń najpotężniejsza.  Ten konkurs miał dwa etapy, a w pierwszym  dwie kategorie: prace plastyczne nawiązujące dowolnie do „Kamieni na szaniec” i prace pisemne na jeden z podanych tematów, np.:  Czy chciałbyś mieć takich przyjaciół jak Rudy, Alek, Zośka i dlaczego ?   W drugim etapie był konkurs wiedzy o Szarych Szeregach i bohaterach książki „Kamyka”.

W następnym roku szkolnym pojawił się „Arsenał Służby”. Celem tej drugiej edycji było wyzwolenie w młodzieży gotowości do służenia innym, niesienia pomocy tam, gdzie jest ona potrzebna. Przewidziano trzy kategorie Konkursu. W pierwszej honorowano pracę przez co najmniej pół roku na rzecz bliźniego. Inspiracją była myśl Aleksandra Kamińskiego: „Życie tylko wtedy jest coś warte i tylko wtedy daje radość, kiedy jest Służbą”. Wielu uczestników konkursu kontynuowało podjętą pracę poza obowiązujące pół roku. W drugiej kategorii Konkursu były nagradzane prace pisemne na temat współczesnego rozumienia Służby dla Ojczyzny.  Trzecią kategorię stanowił turniej wiedzy o Szarych Szeregach, Armii Krajowej i bohaterach „Kamieni na szaniec”.

W trzecie tysiąclecie, w rok szkolny 2000/01 wkroczono z „Arsenałem Pamięci”. Ideą przewodnią był cytat z III Księgi „Dziadów” Adama Mickiewicza: „Jeśli zapomnę o Nich, Ty, Boże na niebie zapomnij o mnie”. W ulotce, będącej zaproszeniem do udziału w Konkursie, wysłanym do wszystkich szkół ponadpodstawowych i drużyn harcerskich można było przeczytać:
„Historia i kultura Narodu to ludzie, przedmioty i miejsca. Ludzie odchodzą. Zostaje po nich PAMIĘĆ.  Zostają przedmioty… bezcenne pamiątki narodowej tradycji. … Nie pozwólmy na unicestwienie istniejących jeszcze śladów historii. To na nich opiera się nasz DOM – OJCZYZNA.

Żyją wśród nas bohaterowie wydarzeń czasów wojny i powojennych – żołnierze, więźniowie obozów koncentracyjnych i jenieckich, więźniowie stalinowskich łagrów, sybiracy, ofiary politycznych represji. Istnieją jeszcze nie zatarte ślady naszej historii i kultury odchodzącego XX wieku – miejsca  wydarzeń, ślady na murach, domy, dokumenty, fotografie, drobne przedmioty, kapliczki, zagubione w lasach opuszczone i zapomniane mogiły”.

Pierwszy „Arsenał Pamięci”  miał zasięg tylko łódzki, ale mógł się pochwalić ogromnym sukcesem. Uczniowie przynieśli na wystawę udostępnione przez rodziny cenne pamiątki rodzinne, które ukazały oglądającym wielką historię polskiego narodu tworzoną przez bliskie im osoby, często znane również z podręczników lub mediów.

Wyniki i dorobek kilku edycji „Arsenału” zachęciły do kontynuacji dzieła, już nawet jako  akcja ogólnopolska pod niezmienionym hasłem. Od tej pory konkurs składa się z dwóch części, które obejmują następujące zadania:

Część I : a) przedstawienie nie publikowanych dotychczas relacji żyjących jeszcze świadków wydarzeń i akcji; dramatyczne opowieści  z życia osób lub rodzin, spisane lub nagrane, opatrzone zdjęciami i notką biograficzną, b) albumy ze zdjęciami wykonanymi przez uczestników konkursu w miejscach ważnych wydarzeń, związanych z ludźmi tamtych dni, wartych ocalenia i utrwalenia także przez szczegółowy opis,  c) zbiór pamiątek lub fotografie ze szczegółowym opisem.

Część II: Praca pisemna, obejmująca własne refleksje z wykonanego zadania, uzasadnienie pragnienia zachowania i zgromadzenia w  ARSENALE  PAMIĘCI zebranych przez siebie materiałów narodowej historii. 
Z każdym rokiem powiększa się liczba uczestników spoza Łodzi. Od  VI edycji Konkursu, tj. od 2006/07 r. do konkursu udało się nawet zachęcić młodzież spoza Polski. Każdy uczestnik Konkursu, który spełni jego wymagania, staje się jego laureatem. Na 13 edycji, w tym 10 ogólnopolskich, jest 2.366 laureatów.

Przykre jest, że na konkretne (finansowe) wsparcie ze strony władz oświatowych i zainteresowanie mediów przez wiele lat trudno było liczyć. Przez 13 lat istnienia „Arsenału” prasa łódzka ani jednym słowem nie wspomniała o największym tego typu w skali kraju przedsięwzięciu mimo zaproszeń i przekazywania materiałów informacyjnych. Jedynie TVP Łódź i Polskie Radio Łódź co roku informuje na swych antenach o kolejnych edycjach „Arsenału Pamięci”. W roku 2010 Konkurs został włączony do programu obchodów 100-lecia Harcerstwa i dzięki temu zyskał znaczącą pomoc ze strony Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

Konkurs nie daje młodzieży żadnych profitów. Nie ułatwia wstępu do szkół i nie oferuje bardzo cennych nagród, a jednak wspaniałych prac  jest coraz więcej. Szczególną rolę od początku Konkursu pełni Honorowa Druhna 44 ŁDH, niestrudzona propagatorka NARODOWYCH TRADYCJI, Mistrzyni Mowy Polskiej – Barbara Wachowicz, czytelniczka wszystkich prac konkursowych, nawiązująca w swej gawędzie do prac wielu uczestników Konkursu. Fragmenty wielu prac młodych laureatów „Arsenału Pamięci” Barbara Wachowicz zamieściła w początkach III tomu swej „Wiernej Rzeki Harcerstwa” - „Rudy, Alek, Zośka”. Należy także podać, że spiritus movens Konkursu Krzysztof Jakubiec  ma też tytuł Mistrza Mowy Polskiej Vox Populi 2009.   Arsenał ma swoją stronę internetową: www.arsenalpamieci.com.

18 marca odbędzie się  tradycyjne spotkanie uczestników Konkursu w pięknej Sali Muzeum Miasta Łodzi. Gośćmi spotkania są zwykle zasłużeni i znamienici ludzie. Byli tu: Maria Sienkiewicz, wnuczka pierwszego polskiego Noblisty, prezentując piękny monodram „Mój Dziad Henryk”,  Wiktor Matulewicz „Luxor”, żołnierz Harcerskiego Batalionu Armii Krajowej „Zośka”, łowiccy harcerze Szarych Szeregów, uczestnicy „Małego Arsenału”, akcji uwolnienia 8 marca 1945 r. z więzienia NKWD w Łowiczu harcerza Zbyszka Fereta „Cyfry” i 80 innych więźniów politycznych,  August Kowalczyk, znakomity aktor, więzień obozu Auschwitz nr 6803, bohater udanej ucieczki z obozu.

Organizatorzy Konkursu pragnęliby opublikować w formie książkowej wiele znakomitych prac harcerskich. Potrzebny jest jednak do realizacji tego zamierzenia sponsor (darczyńca, jak to pięknie określa p. Barbara Wachowicz). Może się w Polsce takowy znajdzie. Miejmy nadzieję !

Artykuł opracowałem na podstawie materiałów dostarczonych mi przez hm. Krzysztofa Jakubca, wieloletniego nauczyciela geografii XXIX LO, v-prezesa Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, gawędziarza i popularyzatora wiedzy o historii ZHP.             

Copyright © 2017. All Rights Reserved.