Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat - Czy jest nam potrzebna Łaska?

Czy w XXI wieku może kogoś zainteresować sprawa Łaski? Już myśliciele Oświecenia odwrócili się od nieba kierując swój wzrok ku sprawom doczesnym.
A później w XIX wieku Marks, Engels, w XX Freud i wielu innych, rozwinęli „systemy podejrzeń”, które zwróciły  ostrze swojej krytyki ku religii, zarzucając, że jest bądź opium ludu, bądź rodzajem kolektywnej neurozy. Powstały rozmaite „krytyczne teorie”, które zamierzały przyćmić metafizyczno-religijne myślenie. Dzisiaj, współczesny Europejczyk, który pragnie autonomii i samowystarczalności nie chce żadnej ponadempirycznej legitymizacji,  otwarcie wzbrania się przed przyjęciem invocatio Dei. Elity bez większych protestów dążą  do marginalizacji Kościoła, wyparcia go z życia jednostek i społeczeństw. W rezultacie  wielu ludzi zapomina o różnicy między dobrem a złem, budując stopniowo przyzwolenie dla cywilizacji śmierci.

A jednak pomimo tych prób, nadal potwierdza się prawda słów św. Augustyna o niespokojnym sercu człowieka, które nieustannie poszukuje swojego ukojenia w Bogu. Nic więc dziwnego, że od dwudziestu wieków filozofowie, teologowie i mistycy zgłębiają tajemnicę łaski Bożej. Ich zmagania ukazuje w swojej najnowszej rozprawie ks. dr hab. Andrzej Perzyński, profesor UKSW w Warszawie i WSD w Łodzi. W pracy pt. „Z historii problemu łaski” ks. Profesor przedstawia  przestrzeń niezwykłego świata, w którym człowiek odkrywa szczególny wdzięk Bożej miłości, przynoszącej człowiekowi wieczne zbawienie. Z darem łaski są związane owoce Ducha św: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wdzięczność, pokora, wierność, kształtujące życie chrześcijańskiej wspólnoty.

Rozważania i analizy ks. Profesora przekonująco dowodzą, jak bardzo dokonywany we współczesności przekaz prawd wiary, musi uwzględniać złożony proces kulturowy związany ze zmianą obrazu świata i człowieka oraz z przemianami języka. Bowiem kiedy zmieniają  się język i schematy interpretacyjne to dla skutecznej komunikacji musi się także zmieniać zewnętrzny kształt formuł wiary i zbawienia. Jednak teolog nie może zaniedbać troski o wierność tożsamości orędzia zbawienia. Erudycyjna praca ks. prof. Perzyńskiego, która w przejrzysty i kompetentny sposób ukazuje węzłowy problem naszej egzystencji  powinna zainteresować nie tylko studentów teologii, ale także wszystkich, którzy pragną głębiej poznać tajemnicę relacji Boga i człowieka.

/Ks. Andrzej Perzyński, Z historii problemu łaski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010/