Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat - Wobec Nieprzyjaciela

Czy siły Nieprzyjaciela umacniają się czy słabną? To pytanie zadano o. Gabriele Amorthowi, włoskiemu egzorcyście, który od kilkudziesięciu lat prowadzi  walkę z siłami demonicznymi. W odpowiedzi o.  Amorth zauważa, że siły nieprzyjaciela są zawsze takie same, ponieważ diabeł ma wciąż tę samą moc. To co urosło do niespotykanych rozmiarów wiąże się z innym aspektem: współczesna cywilizacja otwiera mu  na oścież drzwi. Magia, wróżbiarstwo, spirytystyzm, rozpowszechnianie satanizmu w kulturze masowej, sekty satanistyczne. Kiedyś, wyjaśnia o. Amorth, prawie wszyscy chodzili do Kościoła, modlili się, przystępowali do sakramentów, rodziny trzymały się razem. A co się stało dzisiaj ze społeczeństwem? Deptanie przykazań Bożych w życiu wielu ludzi, wszechobecna pornografia, niszcząca godność ludzkiego ciała jako Bożej świątyni, hedonizm czyli postawienie przyjemności zmysłowej jako najważniejszej wartości, kult idoli: pieniędzy, władzy, przemocy, kłamstwa, oszustw i kradzieży. Korupcja, która niszczy życie ludzkich wspólnot i całych społeczeństw. Od czasu do czasu błogą drzemkę chrześcijan usypianych hasłem tolerancji i pluralistycznego, permisywnego, czyli pozwalającego na wszelkie nadużycia społeczeństwa, przerywają skandale: bluźnierstwa, obrażające chrześcijan napisy, profanacje jak np. w Parzęczewie czy w kaplicach łódzkich szpitali. W wielu wypadkach nie można mówić o opętaniu sprawców, ale raczej o wyraźnie uwidaczniającej się  fascynacji złem a nawet o oddaniu swojego życia szatanowi. Bowiem jak usprawiedliwiają się  niektórzy, Bóg wydaje się daleki i nieobecny, natomiast moc i działanie szatana widać na każdym kroku. Ale Chrystus pokazał nam jak zwyciężyć pokusę szatana oferującego swoje usługi: „Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”/Mt 4,10/.