Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Ks dr Waldemar Kulbat - U progu Wielkiego Postu

Kolejny raz miłosierny Bóg, źródło naszego życia, daje nam przeżywać Wielki Post. To niezwykły czas, w którym Kościół  umacnia nas i posila Słowem Bożym, abyśmy doznali duchowej przemiany i dobrze się przygotowali do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego – najradośniejszego i najuroczystszego święta całego roku liturgicznego. Na tej drodze za zachętą Ojca św. Benedykta XVI pozwólmy się  prowadzić Słowu Bożemu. To oświecające naszą egzystencję Słowo będzie rozbrzmiewać w poszczególne niedziele Wielkiego Postu. Najpierw ukaże nam naszą sytuację  na tej ziemi, duchowe zagrożenia i konieczność walki  „z władcami tego świata pogrążonego w ciemnościach” (Ef 6,12), w którym diabeł nie ustaje, także i dzisiaj, w kuszeniu człowieka, który chce zbliżyć się do Pana. Ewangelia o Przemienieniu Pańskim wezwie nas do oddalenia się od światowego zgiełku by zanurzyć się w obecności Boga. W wizji chwały Chrystusa odnajdziemy nadzieję naszego przebóstwienia. Ewangelia trzeciej niedzieli Postu w historii spotkania Chrystusa z Samarytanką ukaże miłość Boga do każdego człowieka i wzbudzi w naszym sercu pragnienie daru „wody, która tryska ku życiu wiecznemu”: jest to dar Ducha Świętego, który czyni z nas „prawdziwych czcicieli”, którzy modlą się do Ojca „w duchu i prawdzie”. Tylko ta woda może ugasić pragnienie dobra, prawdy i piękna, pragnienie naszej niespokojnej i nienasyconej duszy, dopóki ta „nie spocznie w Bogu”/ św. Augustyn/. „Niedziela niewidomego od urodzenia” ukaże Chrystusa jako światłość świata. Ewangelia stawia każdemu z nas pytanie: „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?”  (J 9, 35. 38).  Chrystus pragnie otworzyć oczy także naszej duszy, umocnić naszą wiarę, aby  stawała się coraz głębsza i abyśmy mogli rozpoznać w Nim naszego jedynego Zbawiciela. On rozświetla wszystkie ciemności życia i prowadzi człowieka do pełni życia jako „dziecka światłości”. Przesłanie piątej niedzieli w historii wskrzeszenia Łazarza stawia nas  przed ostatnią tajemnicą naszej egzystencji, tajemnicą Zmartwychwstania: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem… Wierzysz w to?” (J 11, 25-26).  To moment złożenia, wraz z Martą, całej nadziei w Jezusie z Nazaretu: „Tak, Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który przychodzi na świat” (w. 27). Współudział z Chrystusem w tym życiu przygotowuje nas do pokonania granicy śmierci, aby żyć bez końca w Nim. Wiara w zmartwychwstanie umarłych i nadzieja na życie wieczne otwierają nasze spojrzenie na ostateczny sens naszej egzystencji, a pozbawiony światła wiary świat zostaje zamknięty w grobie bez przyszłości i bez nadziei. Niech więc rozważanie słowa Bożego, modlitwa, post i nawrócenie  otworzą nas na nadzieję, która nie zawodzi, na życie wieczne.

ks. Waldemar Kulbat

Copyright © 2017. All Rights Reserved.