Publikacje członków OŁ KSD

Janusz Janyst - Wielkopostne śpiewy „Perfugium”

Po kilkumiesięcznej przerwie wznowiony został w siedzibie OO. Dominikanów przy ul. Zielonej cykl koncertowy pod nazwą „Gdy muzyka była młodsza”. Koordynatorem cyklu jest Tomasz Zamorski OP, kierownictwo artystyczne sprawuje, jak dawniej, Marcin Bornus-Szczyciński. W ostatnich dniach lutego odbył się recital grającego na skrzypcach barokowych Zbigniewa Pilcha, który ukształtował swój występ zgodnie z koncepcją „walki postu z karnawałem”. Kolejny, już wielkopostny wieczór muzyczny zatytułowany został „Gorzkie Żale przybywajcie”.
Wystąpił powstały w 1997 roku, a wywodzący się z krakowskiej scholi dominikańskiej, wokalny Zespół Muzyki Dawnej „Perfugium”. Nonet ten, kierowany przez jednego z wokalistów, Mateusza Kowalskiego, śpiewa a cappella bez dyrygenta.
Podczas łódzkiego koncertu zabrzmiało 17 polskich i obcych utworów wielkopostnych (m.in. Cypriana Bazylika, Wacława z Szamotuł, Josquina des Pres, Orlando di Lasso). Większość kompozycji utrzymana była w fakturze wielogłosowej, aczkolwiek trzy rodzime melodie tradycyjne z XVI w. zaśpiewano w jednogłosie bądź dwugłosie.
„Perfugium” odznacza się dużą dyscypliną wykonawczą w zakresie intonacji, dykcji, frazowania. Pod wieloma więc względami występ mógł usatysfakcjonować. A jednak czasami brakowało zróżnicowania dynamicznego i agogicznego. Z kolei pieśni bezpośrednio dotyczące męczeństwa Chrystusa, jak „O Jezu, jakoś ciężko skatowany” z Kancjonału Staniąteckiego czy „Umarł na krzyżu” (anonimowa z XVIII w.) „domagały się” wręcz pogłębienia wyrazu poprzez powściągnięcie tempa i wyraźniejsze zaakcentowanie smutku. Pewien niedosyt niuansów interpretacyjnych był zapewne konsekwencją śpiewania bez współtworzącego dźwiękowy obraz chórmistrza.