Publikacje członków OŁ KSD

Chrześcijaństwo jest wspaniałe!

Wybrany przez samego Jezusa, Św. Piotr, pierwszy papież, wzywa wszystkie pokolenia  chrześcijan do zdecydowanej postawy: „Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się uzasadnienia tej nadziei, która w was jest”/1P 3,15/. To wezwanie jest szczególnie aktualne w naszych czasach kiedy kontekstem naszej wiary jest zlaicyzowane środowisko, nacisk grup ideologicznych, zmanipulowane media. Ta sytuacja często owocuje pokusą wycofania się do zamkniętego getta. Jest to jednak sprzeniewierzeniem się nakazowi Chrystusa: „Idąc nauczajcie wszystkie narody…”; „Wy jesteście solą ziemi”, „światłem świata”, „miastem położonym na górze”. Tym bardziej, że przez świat idzie silny atak ateistów, którzy piszą o „urojonym” i wcale nie „wielkim” Bogu. Aby podjąć to wyzwanie potrzebujemy nie tylko duchowej zbroi, o której pisze św. Paweł, w Liście do Efezjan, którą jest modlitwa, ale także narzędzia, którym jest rzetelna wiedza, którą dostarczają nam chrześcijańscy myśliciele, filozofowie i teologowie. Oni dzięki gruntownym wieloletnim studiom mogą nam pomóc. Jest wiele wspaniałych opracowań, ale tutaj chcę wskazać jedną: „To wspaniałe chrześcijaństwo”, amerykańskiego pisarza D. D`Souza/ wydawnictwo Rafael/. To książka zarówno dla wierzących jak i niewierzących. Ukazuje, że chrześcijaństwo jest głównym fundamentem zachodniej cywilizacji. Ukazuje problemy wiary w kontekście  najnowszych badań naukowych, refleksji filozofów, ukazuje relacje między religią a nauką, wyjaśnia genezę ateizmu, podważa rzekomą atrakcyjność niewiary, satanizmu, nihilizmu. Pokazuje znaczenie i wartość wiary dla życia jednostek, rodzin i całych społeczeństw. Ukazuje wyjątkowość chrześcijaństwa pośród innych religii, a przede wszystkim udowadnia, że inaczej żyje się w obliczu Boga, a inaczej w obliczu nicości.

Ks. Waldemar Kulbat