Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat - Zmartwychwstanie i nasze życie

Co w praktyce oznacza dla człowieka wierzącego wiara w zmartwychwstanie? To prawda, że zmartwychwstanie Chrystusa wydaje się nieprawdopodobne, ale przecież wszystko co prawdziwe i szlachetne, ideały, za którymi podążamy i które nadają sens naszemu życiu są nieprawdopodobne. Natomiast brud, zło, i wszelka przemoc są bardzo prawdopodobne. Kiedy oglądamy przerażające obrazy trzęsień ziemi, tajfunów, pożarów, wiara pozwala nam zachować nadzieję, że odbudujemy zniszczenia. Znany włoski zakonnik Carlo Caretto pisze: „Kiedy świadomość własnych upadków nas dławi i pozbawia sił, wiara w zmartwychwstanie pozwala nam ufać: "Chrystus powstał z martwych i  może mnie uwolnić z moich win i grzechów”. Także kiedy przerażają nas choroby czy starość,  pociesza nas nadzieja: „Chrystus żyje i jest  niebo nowe i nowa ziemia”. Kiedy rodzice z bólem patrzą na swoje dziecko, które uwiedzione kłamstwem i pokusami  ich porzuca, wiara w moc Zmartwychwstałego pozwala im  mieć nadzieję, że ich dziecko nie ucieknie przed Bogiem, że wróci, ponieważ Bóg je kocha. Nawet kiedy zobaczysz wokół siebie brak miłości, ludzi jakby oszalałych z powodu zakłamania, pełnych fałszu i zdrady, zdążających ku przepaści,  pomyśl: "Dotkną dna, lecz zawrócą, bo się przekonają, że z dala od Boga nie można żyć". Także kiedy świat wydaje się miejscem pozbawionym Boga, Jego przegraną, miejscem bezsensu, chaosu i grzechu to wtedy wierzący   chrześcijanin, uczeń Chrystusa może powiedzieć: ,,Jezus umarł i zmartwychwstał właśnie po to, żeby nas zbawić i Jego zbawienie jest już wśród nas obecne". Również kiedy życie postawi nas w obliczu śmierci  najbliższych  osób, matki, ojca, żony, męża, dziecka czy przyjaciela, wiara w zmartwychwstanie pozwoli nam powiedzieć: nie lękaj się, spotkamy się przecież w niebie”. To wszystko  przynosi nam wiara w zmartwychwstanie.