Publikacje członków OŁ KSD

Spotkania pokonferencyjne OŁ KSD

W duszpasterstwie akademickim „Węzeł” w Łodzi odbyło się  kolejne spotkanie pokonferencyjne cyklu „Dziennikarz  między prawdą a kłamstwem”, zorganizowane przez łódzki oddział Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Cykliczne spotkania są kontynuacją odbywającej się jesienią (już od czterech lat) spotkań poświęconych mediom. Ubiegłoroczna konferencja dotyczyła manipulacji jako kłamstwa zorganizowanego. Spotkanie w parafii św. Teresy poprowadził Tomasz Bieszczad, który podkreślił, że trzeba zdawać sobie sprawę, jak wielką rolę odgrywają dziś media:
- Media ukierunkowują nas na obraz świata, który nie jest obiektywny- mówił Tomasz Bieszczad- w końcu rezygnujemy z własnych odczuć i zaczynamy postrzegać rzeczywistość w sposób, jaki kształtują ją środki masowego przekazu. Jest to świadome i celowe działanie. Musimy pamiętać, że media zawsze czegoś od nas chcą, nie są obiektywne, często reprezentują interesy jakiejś grupy.
Organizatorzy zaprezentowali również jeden z wykładów październikowej konferencji wygłoszony przez ks. dr. Marka Dziewieckiego, zajmującego się od lat sprawami rodziny i młodzieży. W swojej prelekcji w interesujący i rzeczowy sposób pokazał zagrożenia wobec rodziny i młodych ludzi obecne w  mediach. Podkreślił, że dziś trzeba w umiejętny i bardzo precyzyjny sposób demaskować kłamstwo. Jeśli będziemy bierni i „uśpieni”, będziemy podatni na zgubne treści, jakie serwują nam media.
Kolejne spotkanie z tego cyklu przewidywane jest już w maju.

Agnieszka Sadowska