Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Janusz Janyst - Święci na witrażach

Wzniesiona w 1858 roku w katolickiej części Cmentarza Starego przy ul. Ogrodowej kaplica św. Józefa jeszcze do niedawna nie miała przeszkleń witrażowych (a takie znajdowały się niegdyś w kaplicach grobowych Scheiblerów i Heinzlów).

W roku 2005 budująca „Manufakturę” firma Apsys postanowiła ufundować cztery witraże do tejże kaplicy. W wyniku konkursu, na podstawie autorskich projektów ocenianych przez przedstawicieli Kurii Archidiecezjalnej i Urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wykonanie ich powierzono Janowi Dominikowskiemu - znanemu łódzkiemu projektantowi witraży i wnętrz stylowych, historykowi sztuki (autorowi m.in. nagrodzonej „Złotym Exlibrisem” monografii Cmentarza Starego), konserwatorowi zabytków oraz członkowi towarzystwa naukowego "Ars Vitrea Polona".

Założeniem twórcy było dopasowanie witraży do stylistyki oraz technologii z okresu budowy kaplicy, dlatego utrzymał je w stylu neorenesansowym, z nawiązaniami do sztuki tzw. artystów-nazareńczyków, wzorujących się w drugiej połowie wieku XIX na sztuce włoskiego renesansu. Nawet dobór gatunków, faktur, kolorystyki i nasycenia barw szkieł witrażowych oparty został na standardach panujących w witrażownictwie tego okresu. „Kolorowe szkła” przedstawiają postaci czworga świętych kościoła polskiego - biskupów Wojciecha i Stanisława Szczepanowskiego, królowej Jadwigi i królewicza Kazimierza, oraz czworga świętych kościoła francuskiego - biskupa Klaudiusza i doktora Kościoła Bernarda z Clairveux, bohaterskiej dziewicy Joanny d'Arc i króla Ludwika IX. Taka koncepcja stanowi ukłon projektanta w stronę fundatora witraży (reprezentującego kapitał francuski), jest też przypomnieniem historycznych więzi łączących oba narody.

Całość prac w kaplicy Św. Józefa, obejmująca również wykonanie dostosowanych do kompozycji witraży, stalowych ram okiennych, zakończona została w grudniu 2008 roku. Od tego momentu łodzianie podziwiają to cenne dzieło sztuki sakralnej.


Copyright © 2017. All Rights Reserved.