Publikacje członków OŁ KSD

Janusz Janyst - Święci na witrażach

Wzniesiona w 1858 roku w katolickiej części Cmentarza Starego przy ul. Ogrodowej kaplica św. Józefa jeszcze do niedawna nie miała przeszkleń witrażowych (a takie znajdowały się niegdyś w kaplicach grobowych Scheiblerów i Heinzlów).

W roku 2005 budująca „Manufakturę” firma Apsys postanowiła ufundować cztery witraże do tejże kaplicy. W wyniku konkursu, na podstawie autorskich projektów ocenianych przez przedstawicieli Kurii Archidiecezjalnej i Urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wykonanie ich powierzono Janowi Dominikowskiemu - znanemu łódzkiemu projektantowi witraży i wnętrz stylowych, historykowi sztuki (autorowi m.in. nagrodzonej „Złotym Exlibrisem” monografii Cmentarza Starego), konserwatorowi zabytków oraz członkowi towarzystwa naukowego "Ars Vitrea Polona".

Założeniem twórcy było dopasowanie witraży do stylistyki oraz technologii z okresu budowy kaplicy, dlatego utrzymał je w stylu neorenesansowym, z nawiązaniami do sztuki tzw. artystów-nazareńczyków, wzorujących się w drugiej połowie wieku XIX na sztuce włoskiego renesansu. Nawet dobór gatunków, faktur, kolorystyki i nasycenia barw szkieł witrażowych oparty został na standardach panujących w witrażownictwie tego okresu. „Kolorowe szkła” przedstawiają postaci czworga świętych kościoła polskiego - biskupów Wojciecha i Stanisława Szczepanowskiego, królowej Jadwigi i królewicza Kazimierza, oraz czworga świętych kościoła francuskiego - biskupa Klaudiusza i doktora Kościoła Bernarda z Clairveux, bohaterskiej dziewicy Joanny d'Arc i króla Ludwika IX. Taka koncepcja stanowi ukłon projektanta w stronę fundatora witraży (reprezentującego kapitał francuski), jest też przypomnieniem historycznych więzi łączących oba narody.

Całość prac w kaplicy Św. Józefa, obejmująca również wykonanie dostosowanych do kompozycji witraży, stalowych ram okiennych, zakończona została w grudniu 2008 roku. Od tego momentu łodzianie podziwiają to cenne dzieło sztuki sakralnej.