Publikacje członków OŁ KSD

Ks.dr Waldemar Kulbat - Kościół fundamentem ładu

Co wnosi Kościół w kształtowanie ładu społecznego? Czy ewangelizacyjne działanie Kościoła przynosi społeczeństwu korzyść? Za odpowiedź niech posłużą wybrane informacje prasowe. W Meksyku np. stanowisko Kościoła w sprawie  handlu narkotykami jest ogromną pomocą w zwalczaniu plagi jaką stanowi działanie mafii narkotykowych. Do tej w walce z mafią narkotykową zginęło wiele tysięcy ludzi. Zdaniem Przewodniczącego Episkopatu Meksyku, abpa Carlosa Aguiar Retes, walka z narkobiznesem jest zadaniem globalnym. Natomiast legalizacja marihuany w jednym kraju Ameryki Łacińskiej spowoduje jej powszechną dostępność w innych krajach. Zażywanie marihuany ponadto otworzy drogę do  jeszcze  groźniejszych, „twardych” narkotyków. Inny przykład: Brytyjska policja poprosiła katolicki episkopat Anglii i Walii o partnerstwo i pomoc w przeciwdziałaniu przestępczości. Według stołecznego Scotland Yardu wspólnoty parafii katolickich mogą przyczynić się do  ograniczenia skali przestępstw związanych z handlem żywym towarem, prostytucją, przemocą domową czy wyzyskiem imigrantów. Wiele z nich dotyczy bowiem środowisk, do których policja ma niewielki dostęp. Ludzie ci natomiast spotykają się w parafiach i mogą wiedzieć o zagrożeniach czy przypadkach przestępstw w ich sąsiedztwie. Policja niewiele dokona bez społecznego wsparcia. Podobne inicjatywy mają miejsce także w innych krajach. Przykładem działania Kościoła jest wypowiedź kard. Christopha Schönborna, prymasa Austrii, który zaapelował o nową „kulturę życia”, jako warunku dla polepszenia sytuacji społeczeństwa. „Gdy zagrożone jest życie, wtedy zagrożone jest wszystko” – podkreślił.  Dekalog, który jest prawem Kościoła, w odniesieniu do życia społecznego stanowi fundament ładu i zespół praw podstawowych warunkujących ogólnospołeczny konsensus