Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Dziennikarz - miedzy prawdą a kłamstwem. Wywiad z Tomaszem Bieszczadem.

Wywiad przeprowadzony przez Tomasza Noconia z red. Tomaszem Bieszczczadem, członkiem zarządu Oddziału Łódzkiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, współtwórcą październikowych spotkań ludzi mediów w Łodzi.
Tomasz Nocoń: Co to są manipulacje medialne ?

To taki sposób wpływania na odbiorcę mediów, by narzucić mu określony (zamierzony przez nadawcę) odbiór zdarzeń lub ich ocenę. Celem tego zabiegu jest zakłócenie (dysfunkcja, załganie) procesu poznawczego u odbiorcy i uzależnienie odbiorcy od ocen narzuconych. Jest to zawsze proces interesowny. Nadawca (medium) zawsze czegoś chce, zawsze chce nas – w taki, czy inny sposób – wykorzystać, użyć do czegoś, lub zmienić nasze dotychczasowe nastawienie (np. osłabić nasz krytycyzm). Narzucając nam swoją, nieprawdziwą wizję świata media chcą nas nakłonić do współuczestnictwa we wcielaniu jej w życie (na ogół dla naszej zguby).

-Kto jest na nie najbardziej narażony?

Najbardziej narażone są osoby pozbawione „wewnętrznego kompasu”, albo własnego systemu wartości, czy też – po prostu – krytycyzmu. O takich osobach mówi się, że są „zewnątrzsterowne” (w odróżnieniu od „wewnątrzsterownych”). Często są one emocjonalnie niedojrzałe lub intelektualnie rozchwiane. Potrzebują medialnych „protez”, aby móc w, satysfakcjonujący dla siebie sposób, rozumieć świat i funkcjonować w tym świecie (zarabiać pieniądze). Podążają za modą, za snobizmem, za poprawnością polityczną, za dominującą opcją polityczno-medialną. Są nastawieni oportunistycznie i egoistycznie wobec świata. Nie identyfikują się trwale z wartościami moralnymi. Często są też – po prostu – skrajnie zdezorientowane.

-  Jakie negatywne skutki wynikają z manipulacji medialnych?

•    Utrata wewnętrznej wolności i krytycyzmu u dużej części elektoratu.
•    Panoszenie się społecznego kłamstwa, fikcji, stronniczości.
•    Osłabienie systemu wartości opartego na prawdzie.

-  Które media najmocniej usiłują manipulować odbiorcami? Które są bezpieczne dla odbiorców w tym względzie?


Bezpieczne są media o chrześcijańskim, ugruntowanym  systemie wartości. Im więcej zbliżenia do Dekalogu, tym lepiej dla mediów i odbiorców. Jeśli ktoś serio traktuje dyrektywę „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”, to nie będzie manipulował bliźnim.
Natomiast media jawnie popierające określone opcje (polityczne, rządowe) i żyjące w przyjaźni z nimi (lub mające z nimi wspólne interesy), są narażone na coraz głębsze pogrążanie się w kłamstwach manipulacji.

- Czy w mediach rządzi komercja przed prawem i etyką?

W mediach komercyjnych – tak. Jak najbardziej. Niestety.

-  W jaki sposób Państwo (tj. KSD ) odnoszą się do zaistniałej w TVP sytuacji dotyczącej celebryty Adama Darskiego ,,Nergala”?


Poparliśmy wszystkie możliwe oświadczenia wzywające TVP do rezygnacji z zatrudniania Darskiego. M.in. oświadczenie – Zarządu Głównego KSD (do dziś prawie 35 tys. podpisów poparcia). Staramy się pisać i mówić o tym, gdzie możemy. Niestety, Łódź jest specyficznym miastem – mało pluralistycznym medialnie i nasz głos jest nam chyba łatwiej wyrazić poza Łodzią. 22 X organizujemy w Łodzi dużą, ogólnopolską konferencję medialną „Dziennikarz między Prawdą a kłamstwem”. Będziemy m.in. o tym przypadku debatować i (kolejny raz) nagłaśniać problem złych, destrukcyjnych, stronniczych mediów.

- Czy młode pokolenie potrzebuje edukacji medialnej?

Tak. Problem w tym – kto, w jaki sposób i w jakim celu będzie tej edukacji udzielał. Czyli – w czyje ręce przedstawiciele tego młodego pokolenia trafią. Młodzi ludzi są nastawieni mniej oportunistycznie, niż starzy „wyżeracze” (uwikłani w interesy polityczne właścicieli mediów i w wielkie zarobki). Młodzi stanowią pewną szansę dla polskiej Prawdy w mediach. Ale muszą się wiele uczyć, obserwować świat, być odważnymi i krytycznymi odbiorcami, mieć oczy szeroko otwarte, nie wikłać się w subiektywne oceny ideologiczne, protestować zawsze, kiedy widzą fałsz i interesowność.

- W jaki sposób należy mówić o manipulacji w mediach uczniom na danym poziomie edukacyjnym?

Podawać liczne konkretne przykłady manipulacji. Uświadamiać, że główne, wielkie media nie są obiektywną wyrocznią. Wielkie media to brutalne grupy interesów, walczące o kasę i o duszę odbiorców. Zawładnięcie duszami skutkuje tym, że mają i nas, i nasze pieniądze w garści (nasze pieniądze – jako konsumentów reklamowanych „dóbr”). Trzeba namawiać uczniów do chłodnych, nie-emocjonalnych ocen i do intelektualnego krytycyzmu, co – w tym wypadku – będzie synonimem wolności wewnętrznej.

-Jakiego rodzaju programy są w szczególny sposób niebezpieczne dla chrześcijan?

Programy podstępne. Czyli takie, które podtrzymują naszą wewnętrzną „letniość”, nasz konformizm, nasz narcyzm. Które nam schlebiają („Kochani, jesteście wspaniali!”) po to, by nam coś sprzedać: np. poglądy polityczne, jakieś podejrzane, niepewne półprawdy, czy ryzykowne teorie… Groźne są te programy, które wzmagają w nas samozadowolenie, miałkość, które rozwijają w nas niskie instynkty (np. nienawiść do przeciwników politycznych, w ogóle – nienawiść, cynizm).
Wszystkie programy propagujące ideologie toksyczne powinny byś oglądane tylko wtedy , gdy czujemy się na siłach odeprzeć ich pseudo-argumenty. Musimy wiedzieć, dlaczego oglądanie propagandy new age (np. horoskopy, tarot) jest skrajnie szkodliwe dla osób naiwnych i nieprzygotowanych intelektualnie na odparcie kłamstw.

- Jakie powinny być cechy dobrego dziennikarza?

Odwaga. Krytycyzm. Wszechstronna, pogłębiona wiedza. Duch walki. Instynkt sprawiedliwości. Intuicja. Talent. Niezłomna wiara w Boga.

Wywiad przeprowadził Tomasz Nocoń  nauczyciel w Katolickiej Szkole SPSK w Czerwiennem

Copyright © 2017. All Rights Reserved.