Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat - Przesłanie Benedykta

Samolot Znakomitego Gościa eskortowała eskadra wojskowych myśliwców. Witało Go  21 salw armatnich. Nasłuchiwano co ma do powiedzenia władzom i społeczeństwu największego kraju Unii w czasie, gdy cała Europa odczuwa skutki kryzysu ekonomii i ekologii, braku sprawiedliwości, pokoju i bezpieczeństwa. „Przybyłem spotkać się z ludźmi i mówić o Bogu” - wyjaśniał papież. Kreowana  przez media atmosfera niepokoju i wrogości szybko ustąpiła uśmiechom i entuzjastycznym owacjom. Sytym, pochłoniętym  konsumpcją  rodakom Papież głosił przesłanie o Bogu, Który jest naszą przyszłością. Na pytanie, czy człowiek może się obyć bez Boga, odpowiadał: im bardziej świat oddala się od Niego, tym wyraźniej widać, jak wiele traci na tym człowiek, w pustce serca oraz żądaniach spełnienia się i szczęścia. Nie da się bowiem wykorzenić z człowieka pragnienia nieskończoności, gdyż został on stworzony do utrzymywania więzi z Bogiem i stale Go potrzebuje. Podkreślał, że w społeczeństwie zdominowanym mentalnością utylitarną mimo coraz większej obojętności wobec religii, nadal pozostaje ona fundamentem  współżycia społecznego: „Tak jak religia potrzebuje wolności, tak również wolność potrzebuje religii”. Zgoda nie wystarczy do stworzenia fundamentu prawa i sprawiedliwości w społeczeństwie. Tym fundamentem może być tylko religia.   Przypomniał, że „na podstawie przekonania o istnieniu Boga Stwórcy rozwinięto ideę praw człowieka, ideę równości wszystkich ludzi wobec prawa, rozumienie nienaruszalności godności ludzkiej w każdej pojedynczej osobie oraz świadomość odpowiedzialności ludzi za ich działanie”. Papież  wskazywał, że we współżyciu międzyludzkim nie ma wolności bez solidarności. Dlatego pierwszym zadaniem chrześcijan musi być wspólne świadczenie o obecności żywego Boga, bo na taką naszą odpowiedź czeka świat.