Publikacje członków OŁ KSD

O manipulacji i globalizacji

W wyniku postępującej dziś globalizacji szkodliwe ideologie i antywzorce etyczne głęboko wnikają w strukturę społeczną. Nasz kraj znajduje się w ich zasięgu, rolę coraz bardziej destrukcyjną odgrywają tu tzw. media głównego nurtu, stosujące rozmaite sposoby manipulacji świadomością odbiorców. Tak mniej więcej brzmiały wyjściowe tezy szkoleń formacyjno-zawodowych, zorganizowanych ostatnio dla nauczycieli i dyrektorów placówek edukacyjnych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich a od strony koncepcyjnej przygotowanych przez łódzkiego kapłana, ks. dr. Romana Piwowarczyka – filozofa, wykładowcę Wyższego Seminarium Duchownego, redaktora „Łódzkich Studiów Teologicznych”, vice prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.
Do współpracy zaproszeni zostali dziennikarze z Łódzkiego Oddziału KSD – Tomasz Bieszczad, Krzysztof Nagrodzki i Janusz Janyst, którzy referowali różne aspekty manipulacji medialnej, wykorzystując doświadczenia zdobyte podczas odbywających się od pięciu lat w Łodzi i firmowanych przez Łódzki Oddział KSD ogólnopolskich konferencji z cyklu „Dziennikarz między prawdą a kłamstwem”. Do jednego ze szkoleń włączyła się też reżyser Ewa Stankiewicz, autorka takich filmów, jak „Trzech kumpli”, „Krzyż”, „Solidarni 2010”.
Ks. dr Roman Piwowarczyk omawiał temat globalizacji, zwracając uwagę na wiążące się z nią zagrożenia społeczne. W wykładzie odwoływał się m.in. do wydanej niedawno w Polsce książki Marguerite A. Peeters „Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej”.
Szkolenia odbyły się w kilku ośrodkach – w Górznie, Czerwiennym, Wieluniu i Częstochowie, ale uczestnicy przyjeżdżali z różnych regionów kraju, tworząc niezwykle liczne audytoria. Dyskusje inspirowane prelekcjami potwierdziły zainteresowanie słuchaczy podjęta tematyką.

Janusz Janyst

Na zdjęciu: Ks. dr Roman Piwowarczyk podczas wykładu. Fot. Janusz Janyst