Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Przemija postać świata

Jesień już w pełni, z drzew opadły liście. Coraz częściej przychodzi myśl o przemijaniu.  Nad horyzontem złowroga cisza  kołowrotu galaktyk. Dla wielu ulgą wydaje się bezmyślna ucieczka w nicość. Nam wierzącym,  pocieszenie przynoszą  słowa Bożego objawienia. Pismo św. nie ukrywa powagi sytuacji: „Człowiek jak cień przemija” (Ps 39, 7); „Usuń przygnębienie ze swego serca i oddal ból od twego ciała, bo młodość jak zorza poranna szybko przemija” (Koh 11, 10); „Czas nasz jak cień przemija, śmierć nasza nie zna odwrotu: pieczęć przyłożono, i nikt nie powraca” (Mdr 2, 5); A św. Paweł potwierdza: „Przemija [...] postać tego świata” (1 Kor 7, 31). Ale poza przemijaniem  jawi się to co niezmienne, co trwa, na czym można oprzeć swoje życie: „To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie” (2 Kor 4, 18); „Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki” (1 J 2, 17).  „ Każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca światłości, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności” (Jk 1, 17); „Jezus Chrystus — wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13, 8). W porównaniu z wiecznością Boga życie ludzkie jest jedynie chwilką.  Psalmista mówi o ludziach: „Stają się jak sen poranny, jak trawa, co rośnie: rankiem kwitnie i jest zielona, wieczorem więdnie i usycha” (Ps 90, 5-6). Stąd prośba: „Nasyć nas od rana swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć” /Ps 90, 14/ Na kim się oprzeć, kto może nam pomóc? „Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca”/ Ps 90,12/.  Dni człowieka przemijają. Dlatego tak ważne jest w jaki sposób je przeżywamy. Słowo Boże wyjawia właściwe proporcje i wartość każdej godziny, wprowadza w serce mądrość i pocieszenie.

Ks. Waldemar Kulbat

Copyright © 2017. All Rights Reserved.