Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat - Odkrycia nauki a wiara

Czy odkrycia współczesnej nauki mają związek z przekonaniem o istnieniu Boga? Istnieją różne odpowiedzi. Jednak większość uczonych fizyków, astronomów, kosmologów to ludzie wierzący. Istnienie wszechświata, istnienie praw nim rządzących, niezwykle małe prawdopodobieństwo równoległego zaistnienia właściwości warunkujących powstanie i istnienie życia, czyli tzw. zasada antropiczna kierują myśl ku Bogu. Odkrycie cząsteczki elementarnej, zwanej bozonem Higgsa, dzięki której cząsteczki uzyskują masę, pozwala jeszcze bardziej przekonać się o racjonalności świata. Fakt, że bozon Higgsa istnieje, jak to przewidzieli fizycy już w 1964 r., świadczy o tym, że została odkryta „fundamentalna struktura świata”. Dla wierzących jest to kolejne odkrycie, które utwierdza ich w przekonaniu o stworzeniu świata przez Boga. Tak watykańscy naukowcy komentują niedawne odkrycie Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych.

„Boska cząsteczka” ukazuje cud stworzenia - opinię taką wyraził kanclerz Papieskiej Akademii Nauk bp Marcelo Sánchez Sorondo, stawia jednocześnie pytanie, kto jest twórcą praw natury, odkrywanych przez naukę.  Astrofizyk ks. Gabriele Gionti SJ przyznaje, że bozon Higgsa to kolejny element natury, poprzez który Stwórca objawia się człowiekowi. Jeśli ktoś wierzy w Boga, który stworzył wszechświat, to jego wiara zostaje dodatkowo umocniona przez odkrycie symetrii, która istnieje w naturze i która potwierdza, że natura ma racjonalną strukturę. Można by więc powiedzieć, że ta symetria jest dowodem nie wprost na istnienie Boga Stwórcy. Uczony wskazuje zarazem, że „naukowiec odkrywa prawa, których sam nie ustanowił”. Poszukiwanie, kto to zrobił, jest już „pytaniem teologicznym”. - Naukowiec ogranicza się do powiedzenia, co zostało odkryte. Wierzący widzi owoc działania Boga.