Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Człowiek nie może żyć bez duszy

Co się dzieje, gdy człowiek zatraca się w materii tracąc wymiar duchowy swojej istoty? Jak odzyskać kontakt z sacrum? Na te pytania usiłowano odpowiedzieć w Rimini, we Włoszech, na spotkaniu zorganizowanym przez Ruch Communione et Liberatione, w którym wzięło udział  800 tys. uczestników z 40 krajów,  ludzi różnych religii, wyznań, kultur. W toku dyskusji stwierdzono, iż współcześnie w refleksji nad człowiekiem brak odniesienia do tego co duchowe.  Na ogół  człowieka redukuje się do wymiaru biologicznego, podczas gdy faktycznie przekracza on wymiar materii  i chcąc być wierny swojej naturze powinien się otwierać na to co duchowe. Powyższa antropologiczna refleksja ma istotne znaczenie dla nowej ewangelizacji. Aby nowa ewangelizacja była skuteczna, trzeba z nową uwagą zwrócić się do wymiaru sacrum, co jest niczym innym jak powrotem do wymiaru nadprzyrodzoności  i wiary w Chrystusa. Zdaniem uczestników spotkania podstawowym błędem współczesności jest oddzielenie kultury i wiary. Człowiek w swoim cielesnym wymiarze jest wprawdzie istotą przygodną, jednak nosi  w sobie odblask swojego Stwórcy. Choć jest stworzeniem i zarazem osobą, jest ogromną tajemnicą.  W „Przesłaniu” do uczestników Spotkania Benedykt XVI napisał: „Pragnienia nieskończoności nie da się wykorzenić z ludzkiego serca. Można je jednak zastąpić  „fałszywymi nieskończonościami”, które mogą zadowolić człowieka choćby przez chwilę”. Wymienił tu: narkotyki, rozwiązłość seksualną, ucieczkę w świat zniewalającej techniki i zwodniczych form religijności, dążenie do sukcesu za wszelką cenę. „To wszystko jedynie zniewala człowieka, który po to, by naprawdę odnaleźć siebie i swą tożsamość, musi na nowo uznać, że jest stworzeniem, zależnym od Boga”.

Ks. Waldemar Kulbat

Copyright © 2017. All Rights Reserved.