Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Grzegorz Bednarek. Z cyklu: Chrześcijańskie korzenie zjednoczonej Europy. Dziedzictwo Dagome Iudex. Architektura romańska w centralnej Polsce XI- XIII wiek.

Rozpoczęcie regionalnych przygotowań do uroczystego jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski, Diecezja Łowicka, Głowno, Ziemia Łódzka, parafia p.w. św. Jakuba Apostoła Wystawa  fotograficzna  zatytułowana „Szlak Romański Ziemi Łódzkiej- Dziedzictwo Dagome Iudex” powstała w ramach obywatelskiego projektu edukacyjnego przybliżającego współczesnym Polakom tematykę chrystianizacji Polski w czasach piastowskich.. Prezentuje ona architektoniczne piękno sakralnych zabytków romańskich Ziemi Łódzkiej stanowiących najwartościowsze, materialne dziedzictwo polskiej architektury wpisane na długą listę Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego.

Ekspozycja zaprezentowana została w tej formie po raz pierwszy w grudniu 2011 roku w Warszawie, podczas dorocznego spotkania członków Polskiej  Akademii Nauk.  Podstawą do jej przygotowania  stał się dokument „Dagome Iudex” wystawiony w roku 992 przez Mieszka I dla Stolicy Apostolskiej w Rzymie, w którym po raz pierwszy wymieniony został obszar panowania Pierwszej Monarchii Piastowskiej. W dokumencie tym Mieszko, jako pierwszy chrześcijański książę polski, ofiarowywał Stolicy Apostolskiej pod symboliczną opiekę cały obszar swojego państwa.

Opisane w nim i wymienione z nazwy wczesnopiastowskie Państwo Gnieźnieńskie tzw.„Civitas Schinesghe” obejmowało pod koniec X wieku dzisiejszą Wielkopolskę, Kujawy, Mazowsze, Ziemię Lubuską, Łęczycko-Sieradzką i Góry Świętokrzyskie. Ekspozycja prezentuje najwartościowsze zabytki romańskie ocalałe czasów piastowskich na terenie dzisiejszej Archidiecezji Łódzkiej oraz Diecezji Łowickiej, Radomskiej, Kieleckiej i Czętochowskiej. Jest to kolejna prezentacja jej autora przedstawiająca szczegółowo bogactwo najstarszej, polskiej architektury sakralnej Województwa Łódzkiego.

Obok zdjęć pejzażowych, ukazujących piękno polskiej romańszczyzny w jej naturalnym otoczeniu, można tu bowiem odnaleźć niedostrzegane często przez odwiedzających  detale architektoniczne lub zupełnie nieznane  fragmenty romańskich  budowli, gdzie  przed ponad tysiącem lat narodziła się państwowość Polska.

Wystawa, oprócz funkcji dokumentacyjnej, posiada również walor artystyczny ponieważ prezentowane na niej fotogramy ukazują polską architekturę romańską poprzez pryzmat pór roku, co stanowi o jej dodatkowej, estetycznej wartości.

Jej prezentacja na terenie Diecezji Łowickiej zbiegła się z objęciem przez Metropolitę Łódzkiego ks.abpa prof. Marka Jędraszewskiego swojej arcybiskupiej posługi duszpasterskiej w Metropolii Łódzkiej, do której należy również Diecezja Łowicka.

Otwarcie wystawy miało miejsce w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Głownie w dniu 2.08.2012 roku, a jej inicjatorami byli ks. kanonik Stanisław Banach- proboszcz parafii oraz niżej podpisany - Grzegorz B.Bednarek – dziennikarz katolicki i fotografik dokumentalista posiadający w swych zbiorach kilkaset  autorskich zdjęć polskiej architektury romańskiej. Honorowy patronat naukowy nad ekspozycją przyjął Oddział Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

Tekst, opracowanie, zdjęcia: Grzegorz B. Bednarek,wszelkie prawa  zastrzeżone          

Copyright © 2017. All Rights Reserved.