Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Janusz Janyst - Forum dziennikarskie w Hebdowie

Na przełomie listopada i grudnia Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy zorganizowało w funkcjonującym od niedawna Centrum Wiara i Kultura w Hebdowie (niedaleko od Krakowa) trzydniowe forum reprezentantów mediów katolickich, działaczy społecznych i osób duchownych. Celem spotkania było wzajemne poznanie się, wymiana doświadczeń z pracy dziennikarskiej, wypracowanie zasad współdziałania a także próba wzajemnego wzbogacenia duchowego w tym, co dotyczy katolicyzmu i patriotyzmu.

Pijarskie Centrum Wiara i Kultura mieści się, wraz z Hotelem św. Norberta, w ponorbertańskim, gotycko-barokowym klasztorze z połowy XII stulecia, będącym (łącznie z kościołem) drugim, po Tyńcu, pod względem wieku, założeniem klasztornym w Małopolsce. W latach 2009-11okazała budowla, której część użytkowana była w minionych dekadach przez PGR, poddana została gruntownym pracom remontowo-konsewatorskim, w wyniku czego odzyskała dawną świetność. Stanowi dziś idealne miejsce wypoczynku, pracy twórczej, urządza się tu sesje, sympozja, rekolekcje, warsztaty artystyczne, psychologiczne i poświęcone językom obcym, a nawet koncerty i ekspozycje plastyczne.

O pracy Pijarów opowiadał kilkudziesięciu przybyłym uczestnikom spotkania O. Jacek Wolan. Szkoły pijarskie różnych stopni prowadzone są w sześciu miastach Polski. Sukcesy odnotowuje edukacyjno-wychowawcze Stowarzyszenie Parafiada, nie bez znaczenia są wydawnictwa Pijarów, także fundacje i zrzeszenia nakierowane głównie na dobro dzieci i młodzieży, ponadto kluby, świetlice. Natomiast działalność ewangelizacyjna oraz misyjna dotyczy nawet dalekich krajów.

Program forum, poza odprawianą codziennie Mszą św., roboczymi wystąpieniami o charakterze komunikatów, filmami (np. o Józefie Kalasancjuszu), dyskusjami w sali obrad i kuluarach, zwiedzaniem zespołu klasztornego tudzież wystawy plastycznej pt. Dotyk Wieczności wespół z dającym niezwykle kompetentne objaśnienia O. Eugeniuszem Grzywaczem, obejmował kilka wykładów. Arcybiskup Wacław Depo – Przewodniczący Rady Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu - podjął kluczowy temat Misji mediów katolickich w Polsce. Obserwujemy ofensywę ateizmu walczącego – stwierdził - zmierzającego do przemodelowania świata wartości. Media świeckie broniące wartości chrześcijańskich stanowią mniejszość. Ponad 80% mediów jest w dyspozycji środowisk liberalnych i lewicowych, a wśród dziennikarzy poglądy liberalne są częstsze, niż w całym społeczeństwie. O kościele nie tylko źle się mówi, ale też spycha go w niebyt, nie zauważając ważnych wydarzeń. Tabloidyzacja staje się u nas bardziej bezwzględna, niż na Zachodzie. Naglącą potrzebą jest edukacja medialna w duchu chrześcijańskim, aby stworzyć przeciwwagę dla programów przeciwnych ewangelii. Przed dziennikarzami katolickim stoi zadanie otwierania oczu czytelników, telewidzów i słuchaczy radia. Misja mediów katolickich powinna wiązać się z podjęciem funkcji ewangelizacyjnej, pogłębianiem wiary odbiorców, poszerzaniem ich wiedzy religijnej, obalaniem mitow i przeciwstawianiem się fałszerstwom intelektualnym. Media katolickie, jednocząc się wokół podstawowtch wartości, winny stawać się coraz bardziej opiniotwórcze, także poprzez szybkie i skuteczne reagowanie na aktualne sprawy, na pułapki nowej propagandy i dokonywane manipulacje.

Tytuł wykładu ks. prof. Stanisława Koczwary brzmiał: Starożytna zasada ora et labora w odzyskaniu Polski. Chcę sięgnąć wprost do duszy polskiej – mówił ksiądz reprezentujący Instytut Teologiczny w Wilnie – ona, jak nigdy dotąd, jest zagrożona hegemonią kłamstwa i libertynizmem. Rozwialy sie sny związane z rokiem 1980. Dziś usiluje się zniszczyć ideę Boga i istotę czlowieczeństwa - zuchwałe bezbożnictwo nie cofa się przed niczym. Postęp techniczny wpędza w nowe barbarzyństwo. Zagraża nam antycywilizacja śmierci. Myśl ulega deprawacji, bo Polacy kapitulują przed zalewem antykultury. Jak odzyskać naszą ojczyznę? Poprzez oparcie się na chrześcijaństwie i we wszelkich poczynaniach na tradycji. Wobec demoralizacji życia publicznego wartością bezcenną jest wychowanie dzieci w rodzinie. Na wszelkie sposoby należy też promować kulturę polską - bez kultury narodowej nie ma narodu. I nie potrzeba służyć partii, wystarczy służyć Ojczyźnie. A w tym, co robimy, mamy być wielcy. Pierwszym warunkiem jest to, by każdy Polak na czymś się znał. A tylko czlowiek modlący się wie, że powinność wobec Ojczyzny jest dobrem moralnym.

Ks. prof, Tadeusz Guz poświęcił swój wykład problemowi: Jak wesprzeć Polskę dzisiaj? Byt narodu, mający fundament w Bogu, to wielka sprawa, dla której warto żyć. Prawdy, również tej o Polsce, nikt nie jest w stanie unicestwić. Do wspierania czlowieka w jego poszukiwaniu prawdy powołane są media, zaś każdy akt slużby prawdzie ma sens. Potęgujacym się niebezpieczeństwem jest fałsz lub kłamstwo. Postmodernistyczne myślenie neguje zasadność istnienia rodziny, Polski, ale też Absolutu. Dominuje postawa antyboska. Filozofia mediów głównego nurtu jest taka, aby odbiorca był sparaliżowany zlem, by nie mial czasu i ochoty na docieranie do istoty rzeczy. Potop obrazów powoduje swoiste zatopienie czlowieka. Uratowaniem z tego potopu może być slowo i pismo. Nie ocalimy Polski, jeśli nie będziemy miłować prawdy i nie wybierzemy opcji milości Boga i człowieka. Działać trzeba wspólnotowo i wspierać się wzajemnie. Kształt Polski rozstrzyga się w każdym sercu.

Najmłodszy spośród wykładowców, prezes Młodzieży Wszechpolskiej, Robert Winnicki skupił się na zagadnieniu: Katolicyzmu społecznego w życiu publicznym a kształtowaniu młodego pokolenia. Podkreślił, że życie publiczne wymaga ludzi dojrzałych, a młodemu człowiekowi zagraża płynąca z kultury masowej infantylizacja oraz polegająca na braku męskich cech w wychowaniu feminizacja. Źle się zarazem dzieje, gdy nie respektuje się granicy między sacrum a profanum. W niektórych parafiach bardziej aniżeli program kościoła wojującego – w sensie pokonywania słabości i walki o katolicki ład -  kieruje się do młodych ofertę popkulturową (w pewnej miejscowości pojawiła się nawet „dyskoteka-Chrystoteka“). Wychowanie katolickie musi być bezkompromisowe, nie  może w nim też zabraknąć komponentu patriotycznego. A dbałość o wspólnotę narodową wymaga dojrzałości i odpowiedzialności.
To tylko niektóre z głosów.

Wspomnijmy jeszcze krótko, że ks. dr Roman Piwowarczyk kontynuował rozpoczęty na łódzkiej konferencji z cyklu "Dziennikarz między prawdą a kłamstwem" wątek globalizacji,

ks. prof. Andrzej Zwoliński naświetlił kwestię obecności masonerii w mediach i polityce.
Redaktor naczelny tygodnika „Niedziela”,

ks. infułat Ireneusz Skubiś komentował aktualne kłopoty prasy katolickiej (2% ogółu tytułów) oskarżanej niekiedy o „mieszanie się do polityki“.

Redaktor naczelny wydawnictwa „Biały Kruk“, Leszek Sosnowski, promował album "Oburzeni" informując o cenzurze dystrybucyjnej w dzisiejszej „wyznaniowej“, czyli antyteistycznej Polsce.

Red. Anna Pietraszek referowała dokonaną przez postkomunistów prawatyzację EmiTel-u, stanowiącą zamach na suwerenność polskich mediów.

Arkadiusz Robaczewski, prezes Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683, ustosunkował się do różnych aspektów nowej ewangelizacji, zaś fotografik Adam Bujak opowiadał o ponad 40-letnim towarzyszeniu z obiektywem Janowi Pawłowi II.

Forum, w którego podsumowaniu podkreślono przede wszystkim niezbędność integracji i wszechstronnej współpracy mediów katolickich w obecnej, trudnej rzeczywistości, organizacyjnie dopięte zostało na ostatni guzik. Zasługa w tym nie tylko mocno zaangażowanych w przedsięwzięcie - red. Agnieszki Piwar - sekretarza ZG KSD (głównej organizatorki); prezesa, ks. dr. Bolesława Karcza;  wiceprezesa, ks. dr. Romana Piwowarczka, ale też niezwykle wprost gościnnych i serdecznych Gospodarzy - Ojców Pijarów, którzy troszczyli się dosłownie o każdego. Będzie się, niewątpliwie, wracać do Hebdowa myślami...


-----------------------------------------------
zob. też: http://www.ksd.media.pl (kn)

Copyright © 2017. All Rights Reserved.