Publikacje członków OŁ KSD

Jerzy Stasiak - Łódzkie pamiętało o rocznicy Powstania Styczniowego

Najważniejszą uroczystością kościelną w Łódzkiem, poświęconą rocznicy Powstania Styczniowego, była Msza Św. za Ojczyznę w Katedrze, 22 stycznia, z piękną homilią ks. abp Marka Jędraszewskiego i przepięknym koncertem „Muzyka Polska”, po Mszy Św., z udziałem solistów Teatru Wielkiego, chóru i orkiestry. W obchody rocznicowe wpisała się Msza Św., odprawiona przez  ks. Kazimierza Kurka 3 lutego br., w kościele pw. Św. Teresy (ss. Karmelitanek Bosych),  w intencji Ojczyzny i poległych w latach 1863-4 powstańców, oraz tych, którzy nie wytrzymali ciężkiej drogi na Syberię i późniejszej katorgi.

W homilii ks. Kurek nawiązywał do czytań Pisma Św. na niedzielę 3 lutego. M.in.  upewniał, że jeśli zadbamy o pamięć, w szczególności w modlitwie, o tych, którzy zginęli za Ojczyznę,  Pan Bóg będzie bronić nas przed naszymi wrogami – tak jak zapowiadał przez Jeremiasza. Możemy i musimy być odważni, bo Pan będzie z nami.  Kaznodzieja zwrócił uwagę, że Rosjanie przechowują na Kremlu zbiór dokumentów o represjach popowstaniowych w tajnym archiwum. Trudno zrozumieć, czym kierują się władze Rosji w tym przypadku.  Ks. Kurek przypomniał kilka znanych postaci polskich patriotów z czasów Powstania Styczniowego. Zwrócił na ostatnie słowa R. Traugutta, który na pytanie Rosjanina: „co dla Pana mogę jeszcze zrobić?” – odpowiedział na wzór Pana Jezusa:  „Niech Pan przekaże Rosjanom, ze ich wszystkich kocham”.
Uczestnicy Eucharystii szczególnie zwracali się o wstawiennictwo do Św. Rafała Kalinowskiego, powstańca, a później Karmelity Bosego. Po Mszy Św. otrzymali maleńkie relikwie Św. Rafała.
Na zakończenie uroczystości kościelnej ks. Kazimierz Kurek apelował o tworzenie w całej Polsce komitetów obchodu 150 rocznicy Powstania Styczniowego:  w miastach, miasteczkach i gminach. Zachęcał do publikowania pod patronatem komitetów lokalnej historii Powstania i śpiewania w całej Polsce pieśni powstańczych.

Po Mszy Św. uczestnicy zmotoryzowani pojechali do Dobrej (wieś między Strykowem a Łodzią),  aby złożyć kwiaty i pomodlić się nad mogiłą powstańców poległych w bitwie pod Dobrą 24 lutego 1863 r.

Tamże, w 150 rocznicę bitwy pod Dobrą, odbędą się uroczystości, organizowane przez Dom Kultury w Strykowie.

W skrócie planowane uroczystości przedstawiają się następująco:
O godz. 10.00 zostaną odprawione Msze Św.: w kościele rzymsko-katolickim i w kościele mariawickim.
O godz. 11.00 rozpocznie się w kościele rzymsko-katolickim część historyczno-artystyczna, przewidziana na pół godziny.
O godz. 11.45, po przybyciu z kościoła na cmentarz pocztów sztandarowych – będzie uroczystość na cmentarzu rzymsko-katolickim.
W dalszym czasie odbędą się biegi dorosłych i młodych – dla uczczenia rocznicy Powstania.
Organizujmy różne obchody rocznicowe – mamy na to ponad rok – zachęcał 3 lutego ks. Kurek. Nie mieliśmy możliwości uroczystego obchodzenia 50-ciolecia i 100-lecia Powstania, bo Polska była podległa Rosji. Obecnie mamy taką możliwość, nie zmarnujmy jej.