Publikacje członków OŁ KSD

„POŻERACZE MÓZGÓW” - Książka dla młodzieży

Książka „Pożeracze mózgów”, wydana przez FRONDĘ, jest podobno nowością na rynku wydawniczym.  Przekazuje ona młodemu pokoleniu, nieodpornemu na medialne manipulacje, ważne treści, formujące postawę młodego człowieka. Tylko - czy młody człowiek po tę książkę sięgnie? Konieczna jest energiczna promocja w celu dotarcia i zainteresowania młodego pokolenia. Może reklama w Internecie zwróci uwagę młodzieży szkolnej? Na pewno skuteczna byłaby odpowiednia zachęta na lekcjach religii.

Co do formy przekazu: Z mojego punktu widzenia, przedstawiciela starszego pokolenia, bardziej naturalna byłaby rozmowa ojca z synem, lub starszego brata z młodszym. Ale młode pokolenie może mieć inne zdanie – i forma rozmowy dwojga rówieśników może się podobać.

Uwagi co do treści książki: Można wskazywać pewne słabe punkty, ale to są szczegóły, i ogólnie ocena książki wypada pozytywnie; ułatwia ona korzystanie z mediów młodemu pokoleniu. W przytłaczającym nas szumie informacyjnym książka panów Wareckich pomaga w odnalezieniu w mediach głębszych treści i drogowskazów moralnych. Godna polecenia jest również strona internetowa autorów www.warecki.pl

Dezorientacja pod wpływem mediów dotyczy również starszego pokolenia. Panowie Wareccy napisali już książkę dla dorosłych pt „Woda z mózgu”.  Jaka jest forma tej książki, czy jest napisana w formie dialogu, nie jest mi wiadome. Sądzę, że jest to również książka potrzebna – tylko jak Polaków zmusić do czytania poważnej lektury, skoro statystyczny Polak prawie nie czyta książek?
Dziękuję za uwagi Michałowi Andrzejczakowi, przedstawicielowi młodego pokolenia

Jerzy Stasiak