Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat - Krzywdzące stereotypy

Bardzo często spotykamy się z wykrzywianiem obrazu Kościoła w środkach masowego przekazu: w prasie, radiu,  telewizji, w Internecie. Ta deformacja często przybiera postać krzywdzącego, niesprawiedliwego i kłamliwego stereotypu. Stereotypy, nad którymi pracują całe sztaby wyspecjalizowanych w kreowaniu insynuacji, półprawd, kłamstw, oszczerstw, specjalistów ukazują Kościół katolicki jako instytucję obciążoną niezwykłą ilością wad co jest swego rodzaju nieprawdopodobieństwem w  świetle statystyki. Kościół jest opisywany jako pozbawiający człowieka wolności, skoncentrowany na własnych doczesnych interesach, wewnętrznie zdeprawowany. Manipulatorom chodzi o poniżenie Kościoła w opinii publicznej, pozbawienie autorytetu duchowego i wychowawczego, neutralizację czyli obezwładnienie Kościoła i pozbawienia go możliwości oddziaływania w życiu publicznym. Nieprzyjaciołom Kościoła pomaga okoliczność, że w społeczeństwie pozostał jeszcze z czasów PRL-u osad fałszywych stereotypów i kłamstw agitatorów ateizmu głoszących tzw. światopogląd naukowy, głoszących tzw. etykę niezależną, mającą zastąpić etykę chrześcijańską. Natomiast po 1989 roku kręgi lewicowej inteligencji dążyły do marginalizacji Kościoła obawiając się jego nadmiernego wpływu na społeczeństwo. Obecnie środowiska antychrześcijańskie mimo postawy Kościoła, który pragnie współpracować  z wszystkimi dla dobra wspólnego obywateli, pełni ważną misję społeczną pomagając ubogim, matkom samotnie wychowującym dzieci, troszcząc się o chorych i niepełnosprawnych, kreują nieprawdziwy, krzywdzący obraz Kościoła. Ostatnio Katolicka Agencja Informacyjna wydała interesującą książkę o antykościelnych stereotypach. Tym stereotypom warto się dokładniej przyjrzeć. /Kościół. Stereotypy, uprzedzenia, manipulacje. Kai 2012/.