Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat - Czas duchowego zmagania

Bardzo często można zauważyć, że kiedy wspólnota ludzi wierzących przeżywa czas intensywnych obrzędów religijnych, rekolekcji, spowiedzi, co zwykle dzieje się w Wielkim Poście, mamy do czynienia z nasileniem krytycznych wypowiedzi o Kościele, ze słowną agresją a nawet bluźnierstwami i profanacjami. Niedawna decyzja Ojca św. Benedykta XVI o rezygnacji z funkcji papieskiej obok wielu domysłów, komentarzy i neutralnych wypowiedzi stała się pretekstem dla agresywnych ataków i insynuacji skierowanych na osobę Papieża, na członków Kolegium kardynalskiego oraz na cały Kościół. Nie trudno zauważyć, że ataki pochodzą ze środowisk libertyńsko-lewicowych zaangażowanych w walkę z rodziną, a więc feministycznych, homoseksualnych, propagujących założenia cywilizacji śmierci. Jest zwyczajem tych środowisk o wszelkie zło występujące w świecie obwiniać Kościół. Wyciągają okryte kurzem historie o inkwizycji, prześladowaniu nauki, o niemoralności księży. Do starych zarzutów dochodzą nowe o zacofaniu, braku dostosowania do potrzeb nowoczesnego człowieka i zmieniających się czasów. Postulują zniesienie celibatu, wprowadzenie kapłaństwa kobiet, małżeństwa homoseksualistów, uznanie aborcji, eutanazji, zabiegów zapłodnienia In vitro. Ta nowa doktryna jest przepojona duchem poprawności politycznej, czyli duchem kulturowego marksizmu, zgodnie z którym usiłują dzielić i wywoływać napięcia między kobietami i mężczyznami, rodzicami i dziećmi, starszymi i młodymi, białymi i kolorowymi itp. A przede wszystkim negują różnicę między dobrem a złem, prawdą a fałszem. Te zabiegi wspierane przez potężne media byłyby może skuteczne, gdyby nie Duch św. który działa we wnętrzu Kościoła, gdyby nie Chrystus, który jest jego Głową, gdyby nie wiara, która zwycięża świat. 


Copyright © 2017. All Rights Reserved.