Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat - Zwycięstwo wiary

Stała się rzecz wręcz nieprawdopodobna dla ludzi, którym przez kilkadziesiąt lat wpajano słowa o naukowym światopoglądzie, o ateizmie jako fundamencie życia itp., a niedostępny dla zwykłych śmiertelników Kreml kojarzył się im, jak autorowi „Mistrza i Małgorzaty” ze stolicą szatana. Oto w styczniu br. w moskiewskim Pałacu Zjazdów na Kremlu odbyły się Wykłady Bożonarodzeniowe.  Przedstawiciele 148 rosyjskich diecezji prawosławnych i goście zagraniczni rozmawiali o ochronie duchowych i kulturowych tradycji Rosji i ewangelizacji. Patriarcha Cyryl I podkreślił znaczenie wartości moralnych, wpisanych przez Boga w naturę człowieka, dla losów ludzkości i świata. Ostrzegał przed negowaniem różnicy między Dobrem a  Złem, co może  doprowadzić  do katastrofy. Piętnował działania antykościelne, bluźnierstwa, bezczeszczenie świętości. Przypominano walkę z religią i Kościołem, która zakończyła się  zwycięstwem nad kłamliwą ideologią i nieludzkim systemem. Wiara ludzi okazała się silniejsza od zbrodniczych przywódców i władz. Ludzie odrzucili niewiarę i tak jest do dziś. Ponad 80% ludności deklaruje się jako wierzący. Należy  o tym pamiętać w obliczu współczesnych prób i prowokacji. Przedstawiciel patriarchatu moskiewskiego wyraził przekonanie, że tak jak w tamtych czasach Kościół zwyciężył, tak również w chwili obecnej nie ugnie się pod naporem ataków i krytyki.  W milionach męczenników za wiarę, Kościół widzi  prawdziwych zwycięzców, chociaż według ludzkich kryteriów przegrali. Stali się oni zaczynem odrodzenia religijnego w Rosji i byli obrońcami z nieba wobec prześladowań w czasach sowieckich. Natomiast narzucana przez tyle lat ideologia okazała się niezdolna do zaspokojenia pragnień ludzkiego serca.