Publikacje członków OŁ KSD

Tadeusz Gerstenkorn - List do Wnuka na 18. Urodziny

Kochany  Łukaszku !

Dzień 29 czerwca (Świętych Apostołów Piotra i Pawła) tego roku będzie pamiętny w Twoim życiu, bowiem właśnie w tym dniu kończysz 18 lat, co według obecnego prawa cywilnego wprowadza Ciebie w świat dorosłych.

Tak jest teraz, ale jeszcze parę lat po wojnie 1945 r. dorosłość uzyskiwało się z ukończeniem 21 lat. Służbę wojskową rozpoczynało się dopiero w tym wieku. Ówczesne pokolenie młodzieży uczyło się dorosłego życia, skutkiem wojny, już niemal od dzieciństwa. Ja z Twoją Babcią musieliśmy pracować już od 14. roku życia, i to niezwykle ciężko. Czasy, na szczęście, zmieniły się pod tym względem na lepsze, ale to nie znaczy, że zniknęły problemy, które jednak nadal stoją przed młodym człowiekiem.

Wydarzenie, zwane popularnie osiemnastką, skłania z konieczności do refleksji. Zawsze pozostaje pytanie nurtujące każdego człowieka w tym wieku: co ze mną dalej ? Co mam czynić, aby moje życie było szczęśliwe ? Szczęśliwe dla mnie osobiście, ale także, aby przynosiło szczęście tym wszystkim, z którymi żyję, i w których otoczeniu się znajduję.
Odpowiedź na to pytanie wymaga dobrego rozeznania samego siebie, swoich zdolności i umiejętności, a także dyspozycji psychicznych i fizycznych.

Często w takim przypadku kierujemy się radą rodziców, starszych doświadczonych i przyjaznych osób. Ważne jest tu pytanie się własnego sumienia, także nierozhukanego zabawą „ja”, a przede wszystkim tego, dla którego nasz los jest najważniejszy, to jest dobrego Boga. Do niego zwracamy się zwykle, prosząc o pomoc w tej ważnej sprawie swego Patrona, Anioła Stróża i Matkę, tę, do której, poza ziemską, zawsze możemy z ufnością się zwrócić.

Życzę Ci dobrego wyboru, udanej matury, spełnienia młodzieńczych pragnień i radości z młodego życia.

Twój Dziadek      Tadeusz Gerstenkorn

***

Przesłanie tego listu jest znacznie szersze niż okazjonalne gratulacje urodzinowe. Dlatego przekazujemy go na naszym portalu.

kn