Publikacje członków OŁ KSD

Rozmowa ks. Waldemara Kulbata - Czego szuka młodzież?

Czy Kościół potrafi przyciągnąć młodzież? Można spotkać młodych ludzi na dyskotekach, stadionach, w supermaketach i wielu innych miejscach, natomiast nie zawsze widzimy młodzież w kościele.

Z ks. dr Przemysławem Górą – diecezjalnym duszpasterzem młodzieży rozmawia ks. Waldemar Kulbat To prawda, że młodzi pragną rozrywki, zabawy, bo człowiek jest istotą stworzoną do radości, homo ludens. Jednak młodzież jest twórcza i szuka głębi. Młodzi garną się do wspólnot, młodzi szukają czegoś więcej, trzeba po prostu zaryzykować, dać im siebie, poświęcić swój czas. Jako duszpasterz młodzieży mam wspaniałych pomocników tzw. Radę Młodych. Oni przygotowali grunt wcześniejszą piękną pracą latami. To oni  zasypują swoich duszpasterzy pomysłami, my to rozeznajemy, oceniamy, nieraz krytycznie i wspólnie realizujemy. Ważnym elementem spotkań Rady Młodych jest comiesięczna formacja podczas której gromadzimy się na Eucharystii w katedrze i rozważanie tekstów Pisma Świętego. W Roku Wiary źródłem naszej inspiracji jest list apostolski Porta Fidei. 


Czy mógłby ksiądz podać przykłady odpowiedzi młodzieży?

Pierwszą inicjatywą, było zorganizowanie 31 października 2011 roku Nocy Świętych, „wieczoru chwały” przy relikwiach świętych i błogosławionych, którzy przeszli przez łódzką ziemię. Katedra w Łodzi wypełniła się młodzieżą. Spotkanie to było także alternatywą dla narzucanej młodym ludziom pogańskiej duchowości Halloween. Młodzi ludzie uczestnicząc w Nocy świętych już dwa razy w Łodzi, mogą się przekonać, że  pogańskie imprezy i bale pod nazwą Halloween nie mają nic wspólnego ani z naszą kulturą, ani tym bardziej z chrześcijańskim przeżywaniem uroczystości Wszystkich Świętych. To zwyczaje zupełnie obce naszej tradycji. Nawet traktowane jako zabawa, mogą być niebezpieczne, bo spłycają i zakłamują prawdę o śmierci, a to paradoksalnie zamiast zmniejszyć, tylko pogłębia strach przed nią. W trosce o dobro młodzieży trzeba rozmawiać o problemie obecności Halloween w szkole z osobami odpowiedzialnymi i rodzicami. Pojawiły się także kolejne propozycje dotychczas nieznane w Łodzi. W ubiegłym roku udało się zorganizować Diecezjadę, na którą złożyła się gra miejska i zawody sportowe, a  tym roku podczas Wielkiego Postu na zakończenie szkolnych rekolekcji przygotowaliśmy ze wspólnotą młodzieży salezjańskiej Misterium Męki Pańskiej ulicami Łodzi. Mimo dziesięciostopniowego mrozu w misterium uczestniczyło wielu młodych.         

Jakie inicjatywy zostały podjęte w związku z Rokiem Wiary?


W naszej archidiecezji realizujemy przemyślany  program Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży. Jest on rozpisany na poszczególne miesiące. W każdym dekanacie raz w miesiącu odbywają się spotkania  młodzieży ze wszystkich parafii dekanatu. To jest bardzo konkretna propozycja. Opracowane materiały zawierają elementy biblijne, liturgiczne, oraz pokazujące konkretne sylwetki świadków wiary. Młodzież ocenia te propozycje jako bardzo interesujące.

Jak przebiegają spotkania w parafiach
?

Bardzo wiele zależy od zaangażowania księży.  Parafia jest pierwszą przestrzenią dotarcia do młodych, w niej odbywa się przygotowanie do sakramentu bierzmowania.  Katecheza w szkole, to kolejna bardzo ważna przestrzeń ewangelizacji. Dzisiaj katechezę w gimnazjum i liceum trzeba niejednokrotnie zaczynać od podstaw, od głoszenia kerygmatu. Jest to niełatwe zadanie. Podam przykład: w ubiegłym roku z klasy maturalnej, którą katechizowałem pojechała tylko jedna osoba na pielgrzymkę maturzystów na Jasną Górę. W tym roku już prawie cała klasa. Trzeba o tym mówić, zachęcać, proponować. Sam szukam metod, ale wymagając od siebie, widzę owoce. Jest wielu księży pełnych poświęcenia.
Oni pokazują, że można. Drzwi wielu plebanii i sal parafialnych są szeroko otwarte dla młodzieży. W wielu dekanatach udaje się organizować dekanalne spotkania dla młodzieży kolejno w każdej parafii. Np. „Dialogi Młodych” w Pabianicach gromadzą kilkaset osób, comiesięczne regularne spotkania w dekanacie łaskim i w wielu miejscach Łodzi.

Jednak wielu młodych nie zawsze pamięta o uczestnictwie w niedzielnej Eucharystii.

Dlatego chcemy, aby zwieńczeniem naszego święta Eucharystii, na który składa się każdego roku procesja eucharystyczna i Msza święta był także wieczór uwielbienia za dar Eucharystii adresowany szczególnie do młodzieży. Eucharystia to najcenniejszy skarb, naszym zadaniem jest mówić o niej nowym językiem, w duchu nowej ewangelizacji, ale zawsze mając świadomość że obcujemy z największą świętością. Zaprosiliśmy z koncertem ewangelizacyjnym zespół „Deus Meus”. Wokaliści tego zespołu przez dwa dni poprowadzą warsztaty muzyczne i podzielą się świadectwem wiary podczas koncertu. Najważniejszym momentem wieczoru uwielbienia będzie adoracja Najświętszego Sakramentu. 

Co jeszcze zaproponuje Ksiądz młodym w Roku Wiary?

Jesienią planujemy trzydniowe forum młodych dla liderów parafialnych grup młodzieżowych. Podobne odbyło się przed rokiem, a ukoronowaniem Roku Wiary dla łódzkiej młodzieży będzie kolejna Noc Świętych 31 października, spotkanie w katedrze łódzkiej, wcześniej wypróbowane, wokół relikwii świętych. To czas, abyśmy przypomnieli sobie, że świętość to nasz cel i zadanie. A jeśli tak ustawimy nasze życie, to zawsze nam będzie towarzyszyła świadomość, że nasze doświadczenie wiary służy jako wsparcie dla wiary innych.

Dziękuję za rozmowę.