Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat - Wolność, ale jaka?

Moje rozmyślania przerwały wrzaski przechodzących młodych ludzi „ozdabiane” przekleństwami. Nie robi to na mnie wielkiego wrażenia, gdyż wiem, że tego rodzaju zachowanie jest rodzajem maski czy tarczy ochronnej, przywdziewanej przez młodych ludzi z obawy, by ktoś nie uważał ich za mięczaków.

Jednak istnieje szereg zjawisk w kulturze masowej, także w oficjalnej pedagogice, które świadczą o programowej brutalizacji, demoralizacji  i deprawacji młodych ludzi pod hasłem walki z tradycyjną chrześcijańską koncepcją człowieka, moralnością, w dążeniu do wyzwolenia od wszelkich norm i wartości.

W praktyce chodzi o wolność od Dekalogu, proponowana zaś „wolność” to wolność „od pasa w dół”. W oparciu o koncepcje libertyńskich  ideologów uprawiają swoją działalność  autorzy książek, producenci gier komputerowych, zabawek. W ich wytworach pojawiają się symbole i motywy satanistyczne, okultystyczne, pornograficzne.

Są organizowane „antydyskryminacyjne” imprezy, festiwale promujące dewiacje, zboczone ideologie i zachowania. Propaguje się model pseudonowoczesnej rodziny. W poradnikach dla dzieci przekazuje się słownictwo, które nie występuje nawet w „Słowniku gwar przestępczych”. W kreskówkach adresowanych do dzieci i młodzieży podrywa się autorytet duchownych, wyśmiewa i szydzi z wszystkiego co jest związane z chrześcijaństwem; magię, satanizm przedstawia się jako coś pozytywnego. Demoniczne gry komputerowe, kult zła, ciemności, śmierci, pochwała i propagowanie samobójstwa to częste motywy kultury masowej.

Efektem oddziaływania tej propagandy są: utrata wiary,  uzależnienia, zniewolenia, depresje, samobójstwa młodych ludzi. Jak bardzo jest potrzebne przywołanie Chrystusowego  „biada”!

Ks. Waldemar Kulbat