Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat - Nauka drogą do Boga

Czy istnieje konflikt między wiarą a wiedzą? Takie sugestie i stereotypy wciąż jeszcze są powtarzane, choć czas kiedy mówiono o zaletach jedynego „światopoglądu naukowego” już dawno przeminął. O tym, że nauka może stanowić drogę do Boga dyskutowali odpowiedzialni za duszpasterstwo akademickie w krajach Europy na początku kwietnia br. w  Issy-les-Moulineaux koło Paryża biskupi, duszpasterze i świeccy z 22 krajów Europy pod przewodnictwem abpa Marka Jędraszewskiego, ordynariusza – metropolity  z Łodzi. Metropolita łódzki  kieruje komisją ds. katechezy, szkół i uniwersytetów Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Jak stwierdzili w komunikacie na zakończenie obrad uczestnicy  „nauka jest drogą, którą przemierza człowiek, aby spotkać Boga”, a jednocześnie „wiara nie zależy od równania, algorytmu czy sformułowań naukowych”.

W przekazach medialnych dominuje „absolutyzacja naukowej wizji świata i upowszechnianie redukującego postrzegania osoby ludzkiej, tak jakby chodziło jedynie o sumę elementów fizycznych”. Jednak często powodem nieporozumień jest rezygnacja z dochodzenia do prawdy i kierowanie się emocjami. O ile kiedyś polem zmagań między wiarą i rozumem były nauki ścisłe - podkreślił abp Marek Jędraszewski - to obecnie są nim nauki humanistyczne, o czym świadczy ideologia gender, która „podważa biologiczny fundament osoby ludzkiej”. Zdaniem ks. prof. Andrew Pinsent z Oxfordu  stereotypowi o konflikcie między wiarą a nauką przeczy ogromna liczba naukowców chrześcijan, którzy w ciągu wieków wnieśli wkład w naukowe badanie rzeczywistości.

Źródłem trudności jest także przesadna specjalizacja, która prowadzi do rezygnacji z całościowego oglądu rzeczywistości. Jeszcze innym źródłem, które zabija wszelką formę dialogu jest agresywny ateizm. Ponadto u wielu studentów dostrzega się „ateizm obojętności” i „ateizm praktyczny”, które przejawiają się jako ignorancja zarówno w dziedzinie nauki jak i wiary. Zdaniem Josifa Tosiby z Rumunii spłyceniu myślenia studentów sprzyja m.in. szukanie odpowiedzi na najbardziej zasadnicze pytania jedynie w mediach i Internecie. Podkreślano, że zarówno ateistyczne jak i fundamentalistyczne ujęcia wykluczają dialog i nie pozwalają na poszukiwanie prawdy. W dyskusji duszpasterze akademiccy wskazali, że nauka bez wątpienia stanowi drogę do Boga, a na uniwersytecie jako miejscu wymiany idei i refleksji można poszerzać horyzonty racjonalności i na nowo podejmować kwestię Boga.

Trzeba ukazywać, że wiara w Boga i życie wiarą są z intelektualnego punktu widzenia godne szacunku i pobudzające, a także podawać dokładne informacje dotyczące historii relacji między nauką i Kościołem. Obowiązkiem  duszpasterzy i kapelanów uniwersyteckich jest pomóc studentom i naukowcom w uznaniu istotnego związku, jaki istnieje między nauką i wiarą, między poszczególnymi faktami naukowymi i życiem ludzkim w swej całości, opartym na Bogu i na Niego ukierunkowanym.

Ks. Waldemar Kulbat