Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat - W obronie rodziny

W ostatnim czasie nie trudno zauważyć coraz bardziej zdecydowanego występowania wielkich zbiorowości ludzkich w obronie zagrożonych fundamentalnych wartości społecznych takich jak małżeństwo, rodzina, dziecko. W ponad stu miastach prawie spontanicznie tworzyły się pochody, organizowano majówki i festyny, święta rodzin. Takie wydarzenia miały miejsce także w miastach naszej archidiecezji: w Łodzi, Piotrkowie, Tomaszowie Maz., Zgierzu, Bełchatowie i innych. Hasła na transparentach wyrażały wdzięczność za dar życia, obronę i promocję zagrożonych wartości życia rodzinnego jak prawno-naturalny charakter małżeństwa i rodziny, sprzeciw wobec dewiacji, poparcie dla rodzin wielodzietnych, troskę o polepszenie  materialnych warunków bytu rodziny.

Podobne idee i tematy towarzyszyły pielgrzymce rodzin archidiecezji łódzkiej do sanktuarium św. Maksymiliana w Pabianicach. Został tam podkreślony nadprzyrodzony charakter małżeństwa i rodziny oraz wielkie zadania, które stoją przed rodzinami. W rodzinę dzisiaj uderza fala wyrafinowanych ataków, przewrotnej propagandy. Hasła o redefinicji małżeństwa, o rzekomych dobrodziejstwach antykoncepcji, aborcji, In vitro, eutanazji, propagowanie ideologii gender według której małżeństwo, płeć to umowne twory oparte nie na podstawie prawa natury ale na kulturowej fikcji.

Widać wyraźnie, iż w tej całej nagonce nie chodzi o dobro rodziców, dzieci, dobro kobiet, ale o podważanie wiary i moralności, oraz o nękanie a nawet dążenie do zniszczenia chrześcijaństwa. Chrześcijanie nie mogą pozwolić  na narzucanie, zwłaszcza przez media  obcych im opinii i stereotypów, które w rzeczywistości są deprawacją i kłamstwem. W tej walce muszą się odwołać do mocy modlitwy i wiary.