Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Władysław Trzaska - Korowajczyk - Dwadzieścia pięć lat Towarzystw Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej

W piękny wiosenny  dzień 12 kwietnia 2014 w historycznym gmachu Rektoratu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbył się Zjazd Jubileuszowy  Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Okazja to niecodzienna, Towarzystwo obchodzi właśnie 25 lat swojej działalności. Uroczystość odbyła się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotra Całbeckiego.  Organizatorem tego doniosłego spotkania był Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej  na czele z  Prezesem  k.ż.w. Józefem Szyłejko . W salach UMK spotkało się ponad stu Wilnian z urodzenia , ich potomków i przyjaciół Ziem Kresowych.

W październiku 1988 grono uczonych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pochodzących z Wileńskiego Uniwersytetu Stefana Batorego, z inicjatywy prof. Wilhelminy Iwanowskiej powołało i zarejestrowało Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Wyłoniono Tymczasowy Zarząd z Prezesem prof. Wilhelminą Iwanowską – astronomem, zredagowano i zarejestrowano Statut i dokonano wszelkich innych niezbędnych formalności. W  styczniu 1989 odbył się Zjazd Wilnian w Toruniu. W Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zebrało się pół tysiąca byłych mieszkańców Wilna, których zdradziecki Układ  z Jałty, wygnał z ziem ojczystych.

W podniosłej atmosferze obradowano  i wyłoniono Zarząd Główny z Prezesem prof. Sławomirem Kalembką. Prof. Wilhelmina Iwanowska została Honorowym Prezesem, a ks. kardynał  Gulbinowicz został Honorowym Członkiem, natomiast Czesław Miłosz odmówił tego zaszczytu.  Przedstawiciele poszczególnych miast zostali upoważnieni do organizowania na swoim terenie Oddziałów. Z Łodzi tej funkcji podjął się Władysław Korowajczyk. Trzeba pamiętać o tym, że były to jeszcze czasy PRL i  komunistyczni prominenci nie ułatwiali  pracy organizacyjnej. Mimo różnych trudności, w krótkim czasie, powstało 24 Oddziały, a liczba członków Towarzystwa liczyła przeszło ponad 20 tys..Po 25 latach Oddziałów jest także 24, a  członków W TMWiZW jest ok. 5 tys.

W  ciągu ćwierćwiecza Członkowie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej utrzymywali ścisłe związki z Polakami na Kresach, których zdradzieckie Układy z Jałty oderwały od Ojczyzny. Niesiono pomoc materialną dla polskich szkół na Wileńszczyźnie, wspomagano Uniwersytet Polski w Wilnie, pomagano kombatantom na Kresach. W środowiskach, w których zamieszkali Wilnianie po ekspatriacji, szerzono wiedzę o Kresach, kultywowano tradycje  wileńskie z Kaziukiem na czele. Wiedzę o Kresach przekazywano w postaci redagowanych przez Jana Leszka Malinowskiego „Wileńskich Rozmaitościach „ , „Pamiętniku Okręgu Wileńskiego AK „ oraz w wydanych przeszło stu pozycjach książkowych. Podobne wiadomości przekazywano w „Wianie „  redagowanym przez Jerzego Urbankiewicza, również twórcy Muzeum Okręgu Wileńskiego AK w Łodzi. W  Mrągowie odbyło się 19 Festiwali Kultury Kresowej. Zarząd Główny jak i niektóre Oddziały, w obronie praw mniejszości polskiej na Wileńszczyźnie, wystosowało ogromną liczbę protestów, skarg,  postulatów, adresowanych do wszystkich możliwych Władz w Polsce i Republice Litewskiej.

Uroczystości Jubileuszowe roku 2014 zorganizował Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, kierowany obecnie przez Prezesa k.ż.w  Józefa Szyłejko, który przejął tę funkcję w 1998 po prof. Sławomirze Kalembce. Za swoją aktywność na rzecz Kresów i polskiej ludności z tamtych terenów,  został odznaczony w Wilnie  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św  w kościele OO. Jezuitów pw Św. Ducha. Nabożeństwo odbyło się  W intencji synów Ziemi wileńskiej z tej i tamtej strony granicy i za Zmarłych Członków Towarzystwa.

Część oficjalną w Rektoracie rozpoczął Prezes Józef Szyłejko. Przywitał przybyłych członków Towarzystwa oraz   zaproszonych gości z Wicewojewodą Kujawsko – Pomorskim Zbigniewem Ostrowskim,  Prezydentem Torunia Michałem Zaleskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Toruniu Marianem Frąckiewiczem, Prezesem Oddziału IPN   w Gdańsku prof.Mirosławem Golonem i Prezesem Oddziału Pomorskiego ŚZŻAK  prof.Jerzym Grzywaczem.Minutą ciszy uczczono Zmarłych Członków towarzystwa.

Zaproszeni goście, w krótkich wystąpieniach, dziękowali za zaproszenie i życzyli Towarzystwu dalszych sukcesów .Zostały odczytane listy gratulacyjne od Członka Honorowego Towarzystwa ks.kardynałaHenryka Gulbinowicza, prof.Romualda Brazisa – Rektora Universitas Studiorum PolonaVinensis z Wilna i Rektora UMK prof. Andrzeja Tretyna.

Następnie głos  zabrał Prezes Zarządu Głównego Józef Szyłejko. W dłuższym wystąpieniu nakreślił historię Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, podkreślając rolę inicjatorów powołania Towarzystwa - prof. Wilhelminę Iwanowską i Wiesława  Żurawskiego oraz pierwszego Prezesa prof. Sławomira Kalembki . Prezes Józef Szyłejko- w   mundurze kapitana żeglugi wielkiej   nakreślił rolę i zasługi poszczególnych Oddziałów  składające się na wspólny dorobek TMWiZW.
Wicewojewoda Kujawskoo – Pomorski Zbigniew Ostrowski  wręczył Odznaczenia  Państwowe szczególnie zasłużonym działaczom Towarzystwa; w laudacji podkreślił zasługi poszczególnych Odznaczonych.

Złoty Krzyż Zasługi – Odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymali: Wiesław Żurowski, Bożena Kisiel, Władysław Korowajczyk ,
Ryszard  Liminowicz, Stefan Jodis, Józef Sobków

Honorowe Odznaki Zasłużonego dla Kultury Polskiej – przyznane przez Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymali:
Józef Szyłejko,
Czesław Łapicz,
Władysław Korowajczyk
Wiesław Żurowski
Bożena Kisiel
Bronisława Rutkowska,
Maria Kowalewska – Podrez,
Aniela Dobielska
Krystyna Romer – Patyra,
Wilhelmina Rother
Waldemar Patyra,
Tadeusz Kisiel,
Krzysztof Jankowski,
Zbigniew Samborski,
Przemysław Namsołek
Następnie głos zabrali Członkowie Założyciele: Bogusław Nieziemski Kawaler Orderu Orła Białego,  Wiesław Żurawski, Władysław Korowajczyk, Wojciech Czerwiński oraz gość specjalny  Prezes  Okręgu Pomorskiego  ŚZŻAK prof. Jerzy Grzywacz a także Prezes
IPN – Oddział Gdański prof. Mirosław Golon.
Część oficjalną zakończono. Przy posiłku, w luźnych rozmowach dzielono się wspomnieniami z ćwierćwiecza Towarzystwa oraz wrażeniami mijającej Uroczystości.
Zbiegiem okoliczności, w piątek 11 kwietnia 2014, Oddział w Łodzi również obchodził 25 lat działalności, połączone z tradycyjnym Jajeczkiem Wielkanocnym. Na zaproszenie Prezesa Władysława Korowajczyka przybyła na Spotkanie Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi dr Joanna Kopcińska.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.