Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat-Człowiek pokoju

Wielkie zaskoczenie światowej społeczności wywołał werdykt norweskiego komitetu nagrody Nobla, zgodnie z którym nagrodę za promowanie pokoju dostał człowiek uwikłany w konflikty zbrojne, a przede wszystkim popierający wojnę skierowaną przeciw milionom bezbronnych, niewinnych ofiar - aborcję.

Już Matka Teresa z Kalkuty, odbierając pokojową Nagrodę Nobla miała odwagę przypomnieć, że najgroźniejszą wojną, która powoduje największą liczbę poległych, jest aborcja, zalegalizowana i promowana także przez struktury międzynarodowe. Nie dziwi więc reakcja  mediów, które po ogłoszeniu, że Barack Obama otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla, w swoich komentarzach  stawiały pytanie, dlaczego tej nagrody nie otrzymał wcześniej Jan Paweł II, który jak powszechnie wiadomo, przeciwstawiał się nie tylko wojnie w Iraku ale także wszelkim innym wojnom i konfliktom na świecie. Papież z Polski, doświadczonej tyloma wojnami, pielgrzymując po świecie głosił pokój, pokój we własnym sercu , pokój w rodzinach i pokój względem bliźnich. Był prawdziwie posłanym od Boga głosicielem pokoju.