Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat-Boży dar dla ludzi

Wszelkie ludzkie tęsknoty i marzenia o szczęściu wiążą się z rodziną. Ona jest schronieniem, miejscem do którego  powraca się z życiowych burz. Wizja rodziny została nakreślona w Bożym Objawieniu. Rodzina jest w centrum tego co Jan Paweł II nazwał cywilizacją miłości.    Ale dzisiaj rodzina, jej godność jest zagrożona. Rodzinie  zagraża kryzys prawdy o człowieku, materializm/ niewiara/, utylitaryzm /duch korzyści/ i hedonizm/ kult przyjemności/. Skutkiem ich jest zredukowanie człowieka do roli przedmiotu. W tym klimacie powstają programy edukacyjne, które faktycznie są demoralizacją. Bezpieczny seks, który w rzeczywistości jest najbardziej niebezpieczny dla bezbronnych istot ludzkich. Mentalność nieprzyjazna życiu, która tworzy cywilizację śmierci. W tym zagubionym świecie, w mediach, filmach, są  propagowane różnorodne dewiacje, prowadzące do zatracenia sensu życia, do pesymizmu i rozpaczy. Ta chora cywilizacja  jest zarazem trucizną.  Natomiast rodzina oparta na ideale Objawienia polega na pięknej miłości, która rozkwita w cywilizacji życia. Jej owocem jest radość, pokój serca i sumienia tych, którzy ją budują.