Publikacje członków OŁ KSD

Ks.Kazimierz Kurek SDB - Słowo na niedzielę.
Ja sam zbiorę resztę swego stada ze wszystkich
krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na pastwisko,
by miały coraz liczniejsze potomstwo. Ustanowię zaś nad nimi
pasterzy, by je paśli; i nie będą się już więcej lękać ani trwożyć,
ani nie trzeba będzie szukać którejkolwiek.

/ Jr 23, 1- 6 /


Panie, ile jest optymizmu w tej dzisiejszej Twojej zapowiedzi ! Ty sam nas zbierzesz. Tak - Ty Panie sam. Bo my już nie mamy sił, aby wrócić na nasze pastwiska. A są one tak żyzne i bogate.
I Ty Panie zapowiadasz, że będzie liczniejsze potomstwo. Niechaj ta zapowiedź będzie błogosławiona.
Bo pustoszeją miasta i wioski. Bo nie ma ju komu doglądać życiodajnych pastwisk.
Bo za chwilę i mogiły porastać będą zielskiem, a one kryją naszą historię i dumę.

Powiedz Panie, jakie błędy popełniliśmy i kiedy, że poszliśmy za głosem obcych. Czyżby za słaby był głos naszych pasterzy ? A przecież pragniemy mieszkać bezpiecznie, tutaj w naszej  ziemi.

I tutaj, z naszej ziemi chcemy wznosić w niebo pieśń "iż to Pan jest naszą sprawiedliwością".

Panie, modlimy się o wielkich wodzów i wielkich pasterzy. Nieustraszonych i zdolnych
do prowadzenia ludu do zwycięstwa - do zapewnienia obecności Boga w życiu osobistym,
rodzinnym, zawodowym, publicznym i politycznym.

Ks.Kazimierz Kurek SDB