Publikacje członków OŁ KSD

Ks. Kazimierz Kurek SDB - Słowo na niedzielę

Baczcie pilnie, bracia, jak postępujecie:
nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy.
Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe.
Nie bądźcie przeto nierozsądni,
lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana.
/ Ef  5,15 /
Jednym z tych, który wytrwale dążył do tego, aby "zrozumieć, co jest wolą Pana" jest św. Jan Bosko, którego 200-lecie urodzin przypada 16 sierpnia br. W tych dniach Turyn i okolice, a także setki  miejsc na całym świecie stają się miejscem wdzięczności wobec Boga za życie i dzieło tego znakomitego wychowawcy i nauczyciela.

A nie było mu łatwo. Już od dzieciństwa. Bieda w domu, śmierć ojca i trudne relacje z rodzeństwem.
Ale blaskiem tych dni była miłość Matki Małgorzaty, której także było bliskie rozumienie tego, "co jest wolą Pana".
Ks. J. Bosko miał szczególną Mistrzynię, która mu pomagała zrozumieć "co jest wolą Bożą". Była Nią Wspomożycielka Wiernych. I ks. J. Bosko każdemu młodemu człowiekowi wskazywał na Wspomożycielkę, która pomoże "wyzyskać chwilę sposobną"
i zrozumieć to, jak należy postępować w codziennym swoim życiu.

Sierpień to czas pielgrzymek, to jak mówi św. Paweł - "czas napełniania się Duchem, przemawiania do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wychwalając Pana w waszych sercach". Jeżeli tak przemienieni,
wracając ze świętych polskich sanktuariów maryjnych, a w szczególności z Jasnej Góry,staniemy do budowania "sobie domu" - nawet gdy "dni są złe" - to taki dom będzie "domem mądrości".

A pierwszą sprawą, z którą musimy się uporać, to przynajmniej nie powiększać liczby naszych braci i sióstr zamrożonych do temperatury ciekłego azotu.
I tutaj sprawdza się szczególnie system wychowawczy św. Jana Bosko - oparty na trzech kolumnach: religii, rozumie, dobroci; wychować tak mądrze młode pokolenie,aby umiało pokochać każde dziecko od poczęcia. Bo tutaj leży klucz do przyszlości.
Maryja - wypowiadając swoje "fiat" - pokochała Swego Syna - od pierwszych chwil Jego życia.        

Dziękujemy Bogu za życie i dzieło każdego świętego i świętej. Dziś w sposób szczególny za św. Jana Bosko i wielką Rodzinę Salezjańską. Za przykład wyzyskania każdej "chwili sposobnej" na chwałę Boża i cześć Matki Bożej.