Publikacje członków OŁ KSD

Ks.Kazimierz Kurek SDB - Słowo na niedzielę.

Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda
w imię moje nie będzie mógł zaraz źle mówić
o Mnie.
/ Mk 9,39 /Dzisiejsza Ewangelia zachęca m.in. szefów, liderów, przywódców do tego, aby z pokorą patrzyli na łaskę czynienia dobra przez członków innych struktur niż własne. Zdarza się,
i to liderom politycznym, że odmawiają prawa bycia np. prawicowymi ludziom, którzy
nie „chodzą” z danym liderem politycznym. A są dziesiątki ludzi np. samorządowców, którzy
nie należąc do żadnej partii, znakomicie realizują wskazania katolickiej nauki społecznej.
I trudno jest im znaleźć uznanie u wspomnianych liderów politycznych, tylko z tego powodu,
że nie noszą w klapie marynarki konkretnego znaczka partyjnego.

Zasadniczym wyznacznikiem jest to, czy należy się do Chrystusa. Czy Jego głos jest słuchany
dziś np. w głosie Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Czy ten GŁOS inspiruje do tego,
aby w imię Chrystusa podać kubek wody do picia ?

Dzisiejsza Ewangelia zachęca do tego, aby ci, którzy przyznają się do tego., że są chrześcijanami, systematycznie umieli zasiąść przy jednym stole, aby z tego tytułu,
że należy się do Chrystusa – wypracować  najlepsze rozwiązania społeczne.
Przynależność zatem partyjna jest wtórna. Ma pomóc wcielić w życie takie rozwiązania,
aby „zapłata był sprawiedliwa”.

Pozostaje zatem pytanie, kto winien zapraszać do tego stołu narad, na którym znajduje się
symboliczny kubek świeżej wody, a którzy mienią się ludźmi prawicy, aby wsłuchując się
w głos innych mogli wypracować solidarnie najlepsze rozwiązania społeczne.
Bo wierność Duchowi Świętemu – to zdolność rozpoznawania czynienia dobra przez tych,
którzy na co dzień  „nie chodzą ze nami”.