Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Ks. Kazimierz Kurek - Słowo na niedzielę

Modliłem się i dano mi zrozumienie…
/ Mdr 7, 7 /
Któż z nas nie ma pragnienia, aby rozumieć rzeczywistość : i tę, jaką stanowi stworzony świat
i tę w wymiarze społecznym. A także zrozumieć, dlaczego jedni kochają dobro, a inni lubują się w czynieniu zła. Klucz do tego rozumienia leży w „duchu mądrości”, którego trzeba przyzywać już od świtu. Modląc się każdego ranka o to, by najpierw rozumieć dar czasu, dar
dnia i nocy i o to, aby w ciągu dnia nie przeoczyć żadnej okazji do czynienia dobra, poczynając od miłego uśmiechu, aż po wielkie czyny – na miarę oczekiwań ludzkości.

„Nasyć nas o świecie swoją łaską” – tak śpiewamy w dzisiejszym psalmie responsoryjnym.
Tak, by łaska obecności tego „żywego słowa Bożego”  była już przy mnie od  świtu i pomagała porządkować pragnienia i myśli serca.

Bo będąc tak wyposażonym można przeżyć codzienne Jezusowe spojrzenia na mnie,
„spojrzenia z miłością” i przyjąć zaproszenie Jezusowe: „przyjdź i chodź za Mną”.

Modliłem się. I aktem strzelistym mijając kościół czy krzyż przydrożny. I południową przerwą na Anioł Pański. I wieczornym pacierzem. I modliłem się w wielkiej narodowej
wspólnocie w godzinie Apelu Jasnogórskiego. I to daje mi zrozumienie, jak wielka jest misja
naszego Narodu, który każdego dnia o wieczornej porze przynosi do tronu Królowej Polski
swoje codzienne okruchy miłości Boga i Ojczyzny. Tak wielka – wielomilionowa – wspólnota Narodu, który się modli. To szczególna radość, ze zrozumienia tej sprawy.
To jakaś wielka misja naszego Narodu !

I można powiedzieć, iż widziałem i modlących się bogatych i ubogich, więzionych i wolnych,
sportowców i kibiców, i nauczycieli różnych przedmiotów. I małżonków trzymających się  za dłonie, i wdowy i wdowców spoglądających na fotografię współmałżonka, który oczekuje
w Domu Ojca na swoją najbliższą osobę. Bo wraz z modlitwą przychodzi zrozumienie,
co zrobić z bogactwem, ale i jak z godnością przeżyć biedę. Jak wyjść z kryzysu i jak wieść
hufce do walki o tożsamość kultury narodowej.

Panie, daj na modlitwie zrozumienie …..

Copyright © 2017. All Rights Reserved.