Publikacje członków OŁ KSD

Ewa Piątkowska - Sesja popularno naukowa

Korespodencja dla Radia Maryja z 11.12.2009


"Opieka i pomoc ks. Bp. Józefa Rozwadowskiego oraz duchownych diecezji Łódzkiej dla "solidarności" w latach osiemdziesiątych XX wieku"
.

Sesja popularno-naukowa, historyczna była zorganizowana przez Kurię Metropolitarną Łódzką i Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w dniu 10 grudnia w wyższym Seminarium Duchownym. Uczestniczyli ks. Abp. Władysław Ziółek - metropolita łódzki, ks. Bp. Adam Lepa oraz przedstawiciele władz rządowych, samorządowych i związkowych.

Sesja poświęcona była udziałowi i pomocy jakiej udzielał ks. Bp. Józef Rozwadowski - ordynariusz diecezji łódzkiej w latach stanu wojennego wraz z łódzkim kościołem. W latach 80-tych opiekował się i pomocy udzielał represjonowanym, osobom skazanym, związkom i ich rodzinom.

W sesji wystąpili zarówno księża jak i historycy, którzy wszechstronnie i wnikliwie omówili właśnie tą rolę zarówno ks. Bpa. Józefa Rozwadowskiego jak i całego kościoła łódzkiego, w tych trudnych latach stanu wojennego. Materiały z konferencji będą opublikowane w osobnym wydaniu zeszytów naukowych.