Publikacje członków OŁ KSD

Krzysztof Nagrodzki - Problemy wzrostu

Nie jest źle być mniejszością. Mniejszość ma swoje – uzasadnione, a jakże! – potrzeby i upodobania. Mniejszość może dokazywać, swawolić i psuć obyczaje większości – bo jakże ma rozładowywać stresy, nagromadzone z powodu mniejszości w większości. Na żądanie mniejszości należy usunąć dowolny element większości, gdy mniejszość uzna, że ją uwiera. Lub może uwierać. Jakość ochrony mniejszości powinna być odwrotnie proporcjonalna do jej ilości, bowiem mniejszość nie chroniona może zaginąć. Już wiele razy mniejszość zaginęła. Wiele razy jednak się odnajdywała; bez niej życie nie miałoby tylu barw, zagadek i niespodzianek.
Na razie mniejszość ma się nie najgorzej. Nie abortuje. Nie entuzjazmuje eutanazją we własnych rodzinach. Rośnie. Narasta również pewien problemem: Zdezorientowana, rozleniwiona większość może zmienić się w mniejszość. I kłopot. Zredukowana większość będąca w mniejszości, zapewne zażąda niestosownie stosownych przywilejów, pocznie rozsadzać unormowania społeczne i zagrozi harmonijnemu rozwojowi wcześniejszej mniejszości będącej już aktualną większością. No i kto utrzyma wtedy większość powstałą z mniejszości?! Wtedy niezbędna będzie racjonalizacja i restrukturyzacja relacji. Nie wykluczając prywatyzacji. Mniejszości wyewoluowanej z większości, naturalnie. Jako – np. - biomasy. Skomplikowane? Dosyć. Ale nie wykluczone...

Publikacja: Nowa Myśl Polska nr 31 z 4 08 2002r. (z drobnymi modyfikacjami)