Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Za teksty tutaj zamieszczane odpowiadają wyłącznie ich autorzy!

No to już go mamy - A.D. 2014!

No to już go mamy - A.D. 2014!
Niechaj będą to dni pełne Wiary, Nadziei i wytrwałości w czynieniu dobra bliźnim a siebie lepszymi.

Jan Gać - BETLEJEM DZIŚ I WCZORAJ

Pielgrzym, który po raz pierwszy przybywa do Ziemi Świętej, dostępuje głębokiego rozczarowania, a nawet smutku  na widok miasta, w którym narodził się Jezus Chrystus. A wszystko to za sprawą gigantycznego muru z betonu, który wypiętrzony na dwanaście metrów oddziela miasto od pozostałego terytorium państwa Izrael.

Czytaj więcej...

Janusz Janyst - Akwarele Trelińskiej

Sztuka współczesna, w różnych jej dziedzinach, coraz częściej budzi sprzeciw z powodu zagubienia przez nią wartości duchowych, lansowania antywzorców estetycznych i moralnych, jawnego profanowania symboliki religijnej (ale nie judaistycznej czy islamskiej, lecz tylko katolickiej) i ośmieszania tradycji narodowej.

Czytaj więcej...

Janusz Janyst - Muzyka z Lutomierska

O niejednej, mającej dobre wyniki, szkole artystycznej powiada się, że jest kuźnią talentów. Określenie to pasuje, bez wątpienia, do utworzonej w 1966 roku w Lutomiersku, Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. ks. Antoniego Chlondowskiego.

Czytaj więcej...

Janusz Janyst - Zmierzając ku zniewoleniu

„Etos” pod przewodnictwem „autorytetów moralnych” roztrwonił społeczną energię antykomunistycznej opozycji na osłanianie komunistów i umożliwienie im przetrwania najtrudniejszego okresu w dostatku i wygodach oraz psychicznym komforcie

Czytaj więcej...

prof. Tadeusz Gerstenkorn - Służba

Uderza mnie stopniowe, ale i systematyczne zanikanie funkcjonujących niegdyś w naszym społeczeństwie nie tylko pojęć, ale także praktyki ważnych kategorii etycznych jak na przykład odpowiedzialność i służba.

Czytaj więcej...

Janusz Janyst - Polska polityka spiskowa

Historia PRL rozpoczęła się od utajnionych postanowień w Teheranie i Jałcie, oddających nasz kraj pod okupację sowiecką. A III RP? Jej częściowo tajny, zawiązany przez „czerwoną” i „różową” lewicę „spisek założycielski”, czyli „Okrągły Stół”, ustalił podział władzy

Czytaj więcej...

Prof. Tadeusz Gerstenkorn - Pamięci Profesora Włodzimierza Waliszewskiego

Złote sny miej i złote plany snuj, a jeśli choć pięćdziesiąt procent z tego osiągniesz,
- będziesz miał srebro

14 października bieżącego 2013 roku dołączył do cantorowskiego zbioru zmarłych matematyków Włodzimierz Waliszewski, emerytowany profesor  Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, a także uczony i wykładowca kilku znakomitych środowisk naukowych i dydaktycznych Polski: Politechniki Łódzkiej, Warszawy, Krakowa i Wrocławia.

Czytaj więcej...

Krzysztof Nagrodzki - Z listów do przyjaciół. I znajomych. Piękna i bestie.

Tak, Przyjacielu, mam takie same odczucie jak Ty, iż ostatnia debata w Sejmie nad projektem nowelizacji ustawy „O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”, wprowadzającej zakaz aborcji eugenicznej, musiała skojarzyć się z lekturą książek Franka Perettiego – „Synowie buntu” i „Władcy ciemności”, które ongiś mi poleciłeś.

Czytaj więcej...

Aby poznać fundamenty kultury

- Księże doktorze, co to jest “Szkoła Języków Wschodu i Zachodu: Rhesis”?

Z ks. doktorem Przemysławem M. Szewczykiem, patrologiem, tłumaczem dzieł Ojców Kościoła, wykładowcą łaciny i greki w WSD. Rozmawia ks. Waldemar Kulbat.

Czytaj więcej...

Władysław Trzaska - Korowajczyk: Kartki z historii Wileńszczyzny. Okupacja „pierwszych bolszewików „ na Wileńszczyźnie 17 – 27 września 1939r

Przebieg wydarzeń II Wojny na Kresach, w sposób zdecydowany, różnił się od wydarzeń w Polsce Centralnej. Na Wschodzie, oprócz Niemców i Sowietów, wrogami Polski, w zależności od terenów, byli Litwini, Białorusini lub Ukraińcy. Natomiast sama Wileńszczyzna miała swoistą dramaturgię, tutaj okupanci zmieniali się częściej niż na pozostałych terenach za Linią Curzona, a każdy nowy ciemiężca niósł z sobą nowe dramaty.

Czytaj więcej...

prof. Tadeusz Gerstenkorn - Odpowiedzialność

Odpowiedzialność. Niejeden zapyta: co to takiego ? Czy w ogóle istnieje coś takiego we współczesnym  zmodernizowanym życiu ?
Sądzę, że jednak warto zastanowić się choć trochę nad  tą kategorią etyczną, obecnie niemodną, pomijaną, ale bez której życie społeczne staje się koszmarem.

Czytaj więcej...

Na ojczystych szlakach..Jan Gać - ŚWIĘTY GAJ

Dlaczego biskup Wojciech nie pozostał na słowiańskiej ziemi, w X wieku pogrążonej przecież ciągle jeszcze w mrokach pogaństwa, lecz udał się z misją do dzikich, wojowniczych  Prusów, których języka nawet nie znał? Czy rzeczywiście chodziło mu o nawracanie pogan? A może pragnął zdobyć palmę męczeństwa?

Czytaj więcej...

Copyright © 2017. All Rights Reserved.