Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Za teksty tutaj zamieszczane odpowiadają wyłącznie ich autorzy!

Krzysztof Nagrodzki-Priorytety

Każdy wiek ma swoje priorytety.
Mam na myśli zarówno stulecia–ale nie o tym teraz-jak i nasze indywidualne „priorytetowanie” we wzrastaniu.
W rozwoju fizycznym, psychiczny, umysłowym- w umięśniowianiu a i- bywa- sprawnym umózgowianiu – czyli intelektualizowaniu; co powinno prowadzić do rozwoju duchowego.

Czytaj więcej...

Krzysztof Nagrodzki-Globalizacja XXI wieku

Słyszę co i rusz słowa-a to oburzenia, a to swoistego zachwytu-nad tzw. globalizacją.
No, cóż-próby, różne próby panowania czy ujednolicenia władztwa i ustroju nie są niczym specjalnie nowym. Wszak były już liczne chciejstwa-począwszy od wielkiego Egiptu, imperium Rzymskiego, Mongolskiego, Moskiewskiego-kilku zresztą barw-aż po współczesne imperia finansowe i medialne.

Czytaj więcej...

Krzysztof Nagrodzki-Teoria Darwina. Nauka czy szalbierstwo ?

Tu się pokaże, tam zamajaczy – a to doniesienie, a to pogłębiony wywód, to znowu napuszony wic namaszczonego autorytetu, mający utrwalić przekonanie o „jedynie słusznej” drodze rozwoju życia na Ziemi, w tym o ewolucyjnym życiorysie człowieka.
Ba! Nawet łagodne napomnienie Jana Pawła II o tym, że należałoby raczej mówić o teoriach (a nie teorii!), z których nie wszystkie są do pogodzenia z chrześcijańską antropologią, wykorzystywane są... powiedzmy ewolucyjnie...

Czytaj więcej...

Krzysztof Nagrodzki-Sztuka wypełniania pustki

Oderwanie od korzeni kulturowych, cywilizacyjnych, od tradycji, może rodzić zagubienie, frustrację, a w konsekwencji lęk przeradzający się w agresję. Ta zaś musi być rozładowana w akcie destrukcji, którego formy, kierunek i czas nie zawsze da się konkretnie ustalić. Stara to, wielokrotnie sprawdzona, powtarzana do znudzenia prawda.

Czytaj więcej...

Jan Gać-Petra jest tylko jedna (odc. XIV)

W Jordanii jest tyle ciekawych miejsc do oglądania! Choć kraj jest niewielki, wszak większość jego terytorium zajmują pustynie, nie sposób ogarnąć tego wszystkiego, co przez tysiąclecia nawarstwiły kolejne kultury i cywilizacje w wąskim pasie żyznych ziem Edomu, Moabu i Zajordania.

Czytaj więcej...

Jadwiga Kamińska - Spotkanie opłatkowe

Mszą świętą w kościele garnizonowym pw. św. Jerzego w Łodzi rozpoczęło się spotkanie opłatkowe Zakonu Rycerskiego Świętego Jerzego Męczennika. Eucharystii w intencji Dam i Kawalerów Zakonu przewodniczył ks. kapitan Stanisław Pawłowski proboszcz parafii. Modlono się  także za tych, którzy w ostatnim roku odeszli do Domu Ojca:

Czytaj więcej...

Jan Gać-Na ruinach Gadry (odc. XIII)

W pięciu mężczyzn przetoczyliśmy w cień pod drzewo okazały fragment antycznej kolumny. Ustawiliśmy ten blok marmuru z przeznaczeniem na ołtarz. Czy aby to nie my - nasza grupa pątników – sprawowaliśmy po raz pierwszy od kilkunastu stuleci liturgię mszy świętej w Gadarze? Daremnie próbowałem przeniknąć

Czytaj więcej...

Jan Gać-W oczekiwaniu na Mesjasza. Boże Narodzenie 2020 roku

Jak wyglądała ojczyzna Jezusa Chrystusa w czasach Jego narodzin?  Wpierw krótka dygresja w kontekście chronologii. Świat starożytny nie wypracował jednego systemu obliczania upływu czasu. W miarę, jak świat rzymski jako tako okrzepł w chrześcijaństwie, papież Jan I (523-526) polecił przebywającemu podówczas w Rzymie mnichowi, Dionizemu Małemu, jednemu z największych ówczesnych erudytów, określenie daty narodzenia Jezusa

Czytaj więcej...

Jadwiga Kamińska-Pamiętają o potrzebujących

W ubiegłych latach parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi organizowała spotkania wigilijne dla ponad tysiąca osób m.in. dla głuchoniemych, pszczelarzy, grup parafialnych – W tym roku jest to niemożliwe, więc musieliśmy się skupić na takim działaniu, aby dotrzeć do najbardziej potrzebujących. Zwróciliśmy się

Czytaj więcej...

Jan Gać-Czy brzydota musiała wtargnąć do Watykanu?

Zapoczątkowanym przez Jana Pawła II zwyczajem została zainstalowana na Placu Świętego Piotra szopka bożonarodzeniowa Anno Domini 2020. Zdjęcia szopki szybko zdążyły obiec świat i spowodowały szok. Zaproponowane przez artystów postaci Maryi, Józefa, Dzieciątka, Mędrców ze Wschodu, Pasterzy, a nawet zwierząt, najdelikatniej mówiąc, w żaden sposób nie mogą się kojarzyć z postaciami ewangelicznymi, do jakich przyzwyczaiła nas tradycja i jakie to postacie przez wieki wypracowała sztuka chrześcijańska.

Czytaj więcej...

Jadwiga Kamińska - Znak miłości i braterstwa

W naszej polskiej tradycji najbardziej uroczystym i pełnym pięknych wzruszeń jest wieczór wigilijny. Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy od dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń. Opłatek jest tym, co nas łączy i sprawia, że choć na chwilę zapominamy o naszych troskach i kłopotach. Nazwa „opłatek” pochodzi od łacińskiego słowa oblatum (dar ofiary) i oznacza rodzaj przaśnego chleba pieczonego w formie bardzo cienkich płatków.

Czytaj więcej...

Jan Gać-Gerasa klejnot Dekapolu (odc. XII)

Przez Ziemię Świętą zwykło się określać starożytne ziemie położone mniej więcej w granicach dzisiejszego państwa Izrael. Jest to pojęcie zawężone. W szerszym kontekście przez  Ziemię Świętą należy rozumieć fragment wybrzeża dzisiejszego Libanu, przylegającą do Izraela część Syrii, cały Synaj i przede wszystkim zachodnie połacie Królestwa Jordanii, czyli Zajordanię. Aż do inwazji islamu

Czytaj więcej...

Krzysztof Nagrodzki-W co wierzą „niewierzący” ?... (Nieustający ciąg dalszy)

Nieustający- bo to wciąż aktualne pytanie…
Ludzie rodzą się, wzrastają – również w tzw. rozumie - czyli zdobywają wiedzę, rozwijają się intelektualnie, samodzielnieją w logicznym składaniu skutków i przyczyn.
Przynajmniej tak być powinno w normalnie a nie patologicznie rozwijającym się osobniku- rodzaju homo sapiens (homo sapiens-człowiek myślący).

Czytaj więcej...

Jadwiga Kamińska - Mikołajki w trudnych czasach

Jak co roku Zakon Rycerski Świętego Jerzego Męczennika zorganizował paczki świąteczne dla dzieci. Za względu na panującą pandemię uroczystości mikołajkowe miały inny charakter. Nie było tradycyjnego spotkania w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. S. Żeromskiego 115, wspólnej zabawy, osobistego spotkania i rozmów ze św. Mikołajem. W tym roku św. Mikołaja w rozdaniu 250 paczek wyręczyli pomocnicy

Czytaj więcej...

Krzysztof Nagrodzki-Chwile szatańskich podszeptów

Można dodać-i ludzkich (niedojrzałych) wzmożeń.
Owe „strajki kobiet” i manifestacje w dowolności w zabijaniu istot ludzkich, czyż nie usprawiedliwiają ów tytuł?
Bo jak inaczej tłumaczyć to szaleństwo w domaganiu się prawa do mordów na najbardziej bezbronnym i niewinnym człowieku- dziecku w łonie matki?

Czytaj więcej...

Krzysztof Nagrodzki-Serwiliści wszystkich krajów łączcie się!

Serwilizm (od łac. servus – niewolnik) -lokajstwo, bezkrytyczne podporządkowanie się jakiejś władzy, niewolnicza służalczość – dodajmy: władzy, bądź wkodowanej a nie  przepuszczonej przez samodzielny osąd intelektu-ideologii czy nawet lansowanej módce…
Ongiś lansowane było światowe wezwanie: Proletariusze wszystkich krajów – łączcie się!

Czytaj więcej...

Krzysztof Nagrodzki-Radio Maryja ( i nie tylko) a sprawa polska

W grudniu toruńska rozgłośnia prowadzona od lat pod czujnym okiem Ojca Założyciela Tadeusza Rydzyka- niestrudzonego, dzielnego Redemptorysty – obchodzi swoje kolejne urodziny – w tym roku dziewiąte.
Dziewięć lat przebijania się przez początkowe niechęci i zasieki stawiane przez ówczesne władze-przebijania się, aby mądrze pełnić służbę w wierności Bogu-Kościołowi-Ojczyźnie. Prawdzie!

Czytaj więcej...

Marek Kamiński - Raport Pileckiego

Polska Fundacja Narodowa we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, realizuje projekt filmu fabularnego opowiadający o losach rotmistrza Witolda Pileckiego. Scenarzystą i reżyserem jest Leszek Wosiewicz.

Czytaj więcej...

Krzysztof Nagrodzki-Zrozumieć media

„Zrozumieć media” – to tytuł książki wydanej w 2020 roku przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej z Torunia, która od lat podejmuje trud przywracania pamięci Polakom tego co ważne na drogach Stąd do Wieczności.
Publikacja – zredagowana przez red.red. Katarzynę Cegielską, o. Dariusza Drążka i Karolinę Dziewulską-Siwek – zawiera cenne teksty fachowców od przekazu medialnego-jego dobrodziejstw ale i zagrożeń z tym związanych.

Czytaj więcej...

Jan Gać-Monastery nizinne (odc. X)

Jestem pełen podziwu dla mieszkańców tych monasterów, które wyrzekły się górskich kryjówek i odważnie osiadły na palonej słońcem równinie w dolnym biegu Jordanu. Nizinne usytuowanie starożytnych wspólnot mniszych stanowi w Ziemi Świętej odstępstwo od generalnej zasady. Schodząc z pustynnych wzgórz na otwartą przestrzeń

Czytaj więcej...

Krzysztof Nagrodzki: Aborcja- czyli podstawowe prawo człowieka. Z listów do przyjaciół. I znajomych

Przeżyliśmy Kolego sporo różnych zakrętów historii tudzież zawijasów propagandy, ale-przyznasz-takiego numeru- prawa do swobodnej tzw. aborcji, jako podstawowego prawa człowieka- to nawet tzw. komuna nie wycinała. 
To znaczy- wycinała życia z łon Matek - w pewny okresie- legalnie i nawet ze swoistą otwartością, ale nigdy nie reklamowała tego jako podstawowej normy.

Czytaj więcej...

Copyright © 2017. All Rights Reserved.