s. M.Alicja Augustynowicz - Omdlały Nieśmiertelnik i inne wiersze

W centrum wieczernika/ Zesłanie Ducha Świętego
w kształtach płomieni/ potężnym tchnieniem wiatru
mocą Świętej Gołębicy/ gasi zbędne lęki
unosi języków blask/i siedmiorakimi darami
umacnia niemoce grzeszników

do dziś modlą się i czuwają
a świat powiada/że to jacyś pijani
Welon


Prosiłam

włożyłeś mi na głowę
biały
czarny
tęczowy
welon zakonny

cień skrzydeł Gołębicy
znak Boga Trójjedynego

i tak mi dobrze

***

Uklęknijmy felicjanko
Siostro szczęścia

niech nasze serca
zjednoczone z Panem
ukryte w katedrze
Ducha Świętego
w majestacie
Trójjedynego Boga
pochylą się do ziemi
nad śladami błogosławionej Marii Angeli

nad Ewangelią
człowieczego miłosierdzia


W  objęciach  Boga

W promieniach miłości
Ducha Świętego
pod nieustannym wejrzeniem
Najukochańszej z Matek
jak pyłek na wietrze
w objęciach Boga
słyszę
zadość czynię prośbie Twojej
wystarczy Ci łaski Mojej

Omdlały  Nieśmiertelnik

Na ustroniu strzelistego lasu
rozchodzących się ścieżek
na brzozowym krzyżu
omdlały nieśmiertelnik
serce drży
łza skojarzeń
przywiera do policzka
nieukojone cierpienie
w mocy Ducha Świętego
spacer …

W  Dniu   Pięćdziesiątnicy

Wiatr niczym malarz
świeżością smaga ściany Wieczernika
języki ognia
jak w krzaku Mojżesza objawiają Istnienie
apostołowie przemienieni
jak w stągwiach wino z Kany Galilejskiej
Maryja z Gołębicą w dłoniach
tuli biblijny majestat darów Boga
Veni, Veni, Veni
Spiritui Sancto...

Lilia na bagnie  

Wywyższona przez Pana
jak lilia na bagnie,
obdarowana blaskiem Słońca
z woli Ducha Świętego,
kwitnę by obumrzeć
na chwałę Oblubieńca
cała...