Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

III Konferencja KSD

JE ks biskup dr Adam Lepa

MEDIALNY AREOPAGcamera

Nasza konferencja poświęcona „Granicom kompromisu" dobiega końca. Należy do tych spotkań, na które się czeka i o których się mówi; choć zarówno w jej głównym tytule, jak i w tytułach wykładów nie ma cienia sensacji, czy sformułowań o charakterze komercyjnym. Zainteresowanie konferencją płynie przede wszystkim z aktualności podjętego tematu, rzetelności jego prezentacji a przede wszystkim ze względu na nazwiska prelegentów.
Dziś w Polsce wręcz nagminnie handluje się kompromisami, żeby za ich pośrednictwem ująć społeczeństwo, które kokieterię władzy coraz łatwiej przyjmuje za dobrą monetę. Ułatwia to dający znać o sobie chaos medialny. Dlatego temat kompromisu należy traktować jako szczególnie ważny i aktualny.

Choć stawiana w tej auli diagnoza często nie była optymistyczna, a rozmiary przytoczonych kompromisów oraz ich beztroskie zawieranie budziły dezaprobatę i niepokój, to jednak wyprowadzane wnioski, a tym bardziej formułowane postulaty nie były sceptyczne. Dominujący w tej auli obraz Chrystusa uciszającego burzę, przypomina w tym miejscu, że dla chrześcijanina jest On drogą, prawdą, i życiem. A więc źródłem nadziei, która nigdy nie zawodzi.
Wierzymy więc, że również w wolnej Polsce nie braknie proroków, którzy za Prymasem Tysiąclecia, w sprawach najważniejszych dla Narodu i państwa będą mieli odwagę wykrzyknąć z mocą „non possumus". A ich wołań nie zakrzyczą nawet najbardziej hałaśliwe centra opiniotwórcze, które po 1989 r. znajdują się wciąż w tych samych rękach, choć zmieniają się rządy, parlamenty i koalicje. Niedawno w Rzymie ogłoszony został świętym błogosławiony arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński. Jako pierwszy z Polaków miał odwagę w osobistym liście powiedzieć carowi Rosji: „non possumus". Musiał za to srodze odpokutować. Skazany na zsyłkę, która trwała 20 lat, już nigdy nie wrócił do Warszawy i do swojej pasterskiej posługi.
Sprzeciw wobec propozycji niedopuszczalnego kompromisu zawsze ma wysoką cenę. Historia proroków dowodzi, że oni tylko pozornie przegrywali. Sprawa, której bronili odnosiła zawsze zwycięstwo!
Dziś w wypowiedziach znakomitych autorów przybliżone zostały wielorakie spojrzenia na kompromis i jego interpretacje. Pragnę podkreślić, że o kompromisach mówiono tu w sposób bezkompromisowy. Dało to pełny obraz tego zjawiska funkcjonujący we współczesnej Polsce a szczególnie w mediach. Otrzymaliśmy też bogaty i intrygujący materiał do dalszej refleksji.
Wypowiedzi specjalistów oraz interesująca dyskusja dały pogłębioną wiedzę i zasygnalizowały istnienie nowych problemów, wciąż czekających na rozwiązanie. Przekonały też uczestników Konferencji, że podjęty temat jest w Polsce wielkim wyzwaniem dla ludzi wrażliwych i odpowiedzialnych za człowieka i dobro wspólne. Dla „ludzi sumienia".
Łódzkie spotkanie wysyła dziś w Polskę bardzo ważny sygnał. Jego uczestnicy pragną wyraźnie i dobitnie podkreślić, że nie ma w życiu jednostki i społeczeństwa kompromisów nieważnych. Te zaś, które odnoszą się do wartości podstawowych oraz do nadrzędnych celów człowieka, stanowią fundamentalny składnik jego historii i niezastąpione tworzywo w budowaniu świata ambitnych aspiracji i zamierzeń. Mądre i moralnie dobre kompromisy warunkują autentyczną wielkość człowieka. Dlatego chciałoby się dziś wykrzyknąć: narodzie polski, powiedz mi jakie są twoje kompromisy a ja powiem ci, jaki naprawdę jesteś! Charakter konferencji i towarzyszące okoliczności nadają jej rangę „medialnego areopagu".
Uczestnikom Konferencji a w szczególności jej organizatorom i prelegentom należą się słowa głębokiego uznania i wdzięczności, Łódzkiemu Oddziałowi Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy szczerze gratuluję jeszcze jednego imponującego dzieła, oraz życzę gorąco licznych i trwałych jego owoców. Wyrażam też nadzieję, a nawet głębokie przekonanie, że za rok, w tym miejscu będziemy się pięknie zmagać z nowym tematem, na pewno niemniej atrakcyjnym niż ten dzisiejszy - i to już będzie Konferencja czwarta,

 

Na pracę nad kolejną konferencją życzę z całego serca - Szczęść Boże!

 

 

Powrót do artykułu


Copyright © 2017. All Rights Reserved.